گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

بایگانی
نویسندگان

نمونه ای روشهای ایجاد رفتار مناسب کودکان اتیسم/ اوتیسم در گفتاردرمانی تبریز در آذربایجان: 

 روشهای متعددی برای تقویت و افزایش رفتار های جدید اتیسم / اوتیسم گفتاردرمانی وجود دارد که عبارتند از:

2- 10-1-1-1تقویت مثبت [1]:

   این روش یکی از آسانترین و پرکاربردترین متد های تقویت رفتار در گفتاردرمانی می باشد. رفتار هدف با یک پدیده ی خوشایند همراه شده و احتمال وقوع مجدد رفتار افزایش می یابد. باید در نظر بگیریم که ازآنچه ما لذت می بریم ممکن است دیگران و مخصوصا کودکان اتیسم/ اوتیسم لذت نبرند و برای آنها تقویت کننده محسوب نشود. به عنوان مثال ممکن است شکل خاصی از بغل کردن برای ما تقویت کننده محسوب شود اما برای کودک اتیسم/ اوتیسم می تواند اذیت کننده و بازدارنده باشد. که گفتاردرمان باید در برنامه های درمانی خود مد نظر داشته باشد و متخصصین مشغول در این واحد درمانی کاملا با آن آشنا هستند و اجرا می نمایند.

2-10-1-1-2 زمان خاموشی[2]

   این استراتژی درمانی یکی از شناخته شده ترین روشها در کاهش رفتارهای نامناسب کودکان در گفتاردرمانی  می باشد. اصل زیر بنایی این است که انسانها وقتی رفتارمناسبی را می بینند به آن توجه کرده و بازخورد مثبت به آن نشان می دهند و اگر آن رفتار تقویت مثبت، دریافت نکند و یا توجهی به آن نشود امکان تکرار آن رفتار کاهش می یابد. برای مثال در این رویکرد کودک را به اتاق دیگری می فرستیم یا به مدت کمی او را نادیده می گیریم این روش درمانی در کودکانی کاربرد دارد که ارتباط بین دو پدیده را می توانند تشخیص دهند و متوجه شوند که عدم توجه به آنها به خاطر انجام آن رفتار خاص می باشد اما در برخی از کودکان اتیسم/ اوتیسم بردن کودک به یک محیط ساکت و خالی می تواند تقویت کننده باشد و منجر به افزایش برخی رفتارها شود. این روش درمانی اتیسم / اوتیسم می تواند چرخه ی رفتاری معیوب اتیسم / اوتیسم را بشکند و از گسترش روابط نامطلوب، بین والد و کودک اتیسم / اوتیسم جلوگیری نموده و فرصتی را به مراقب می دهد تا در مورد انتخاب رفتار مناسب زمان بیشتری داشته باشد. بهترین کاربرد این رویکرد درمانی در آموزش رفتار های جدید و یا جایگزین کردن رفتار مناسب به جای رفتار نامناسب در کودکان اتیسم / اوتیسم در اجرای تکنیک های گفتاردرمانی در واحد گفتاردرمانی تبریز در آذربایجان می باشد.

2-10-1-1-3 رهنمود دادن[3]

   این شیوه زمانی کاربرد دارد که بخواهیم رفتار دلخواه و مناسب را ایجاد نماییم. کودک اتیسم / اوتیسم را راهنمایی می کنیم تا پاسخ مناسب را بدهد. راههای متعددی برای این کار در گفتاردرمانی وجود دارد که عبارتند از:

2-10-1-1-3-1 رهنمود دادن فیزیکی

   وادار کردن کودک اتیسم / اوتیسم  از طریق فیزیکی و تشویق کودک اتیسم / اوتیسم تا رفتار جدید را انجام بدهد برای مثال اگر بخواهیم کودک اتیسم / اوتیسم با انگشت غذا نخورد و از چنگال برای خوردن غذا استفاده نماید می توانیم به کودک اتیسم / اوتیسم  درگرفتن چنگال کمک نموده و غذا را در دهانش قراردهیم.این تکنیک نیز یکی از تکنیک های کاربردی در گفتاردرمانی کودکان اتیسم / اوتیسم می باشد.

2-10-1-1-3-2 رهنمود دادن کلامی

   در این روش به کودک اتیسم / اوتیسم می گوییم که چه کاری را باید انجام دهد برای مثال به او می گوییم که غذایت را با چنگال بخور. در این روش باید از جملات آشکار و عینی استفاده نماییم. کافی نیست فقط به او بگوییم از چنگال استفاده کن بلکه باید دقیقا به او بگوییم که چگونه باید از چنگال استفاده نماید. از اشاره کردن نیز می توانیم برای ایجاد پاسخ صحیح در گفتاردرمانی استفاده نماییم.

   در این روش، رهنمود دادن رفته رفته غیر ضروری شده و کاهش می یابد. معمولا در ابتدا به ترکیبی از وادار سازی ها نیاز خواهیم داشت. برای مثال برای اینکه به کودک اتیسم / اوتیسم نشان دهیم که چه کاری را باید انجام دهد به ترکیبی از رهنمودها همراه با وادار سازی کلامی نیاز خواهیم داشت. همانگونه که کودک اتیسم / اوتیسم پیشرفت می کند رهنمود فیزیکی کاهش یافته و به جای آن از اشاره و رهنمودکلامی استفاده می شود. این تکنیک نیز یکی از روشهای اصلاح رفتار و ارتباط گیری در گفتاردرمانی کودکان اتیسم / اوتیسم می باشد.

   در سنین بالاتر با یادگیری یک رفتار جدید در گفتاردرمانی کودکان اتیسم / اوتیسم می توانیم رهنمود های جزیی را با موفقیت به کار ببریم اما کودک اتیسم / اوتیسم همچنان به اشارات جزیی یا یاد آور های مختصر در مورد فعالیت نیاز خواهد داشت. برای مثال کودک اتیسم / اوتیسم که با شنیدن اسم خود فریاد می زند گفتاردرمان  با بالا بردن دست، به کودک اتیسم / اوتیسم یاد می دهد که برای این کار می تواند دست خود را بلند نماید. مزیت اشارات کوچک این است که در حضور دیگران و بدون آگاه شدن آنها می توانیم به کودک اتیسم / اوتیسم کمک نماییم. این تکنیک نیز یکی از تکنیکهایی است که در گفتاردرمانی کودکان اتیسم / اوتیسم در گفتاردرمانی تبریز در آذربایجان استفاده می گردد. لازم به ذکر است که این روشها جهت آشنایی والدین وعلاقمندان ارایه شده است و در گفتاردرمانی آذربایجان در تبریز به صورت کامل و با ارزیابیهای ویژه برای مراجعین عزیز ارایه می گردد.

دکتر جعفر معصومی     

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
راههای تماس 09146590651 و 09143162621

http://www.گفتاردرمانی.comگفتاردرمانی آذربایجان               

     گفتاردرمانی تبریز

تلگرام: گفتاردرمانی در آذربایجان و تبریز          اینیستاگرام: گفتاردرمانی تبریز در آذربایجان

توییتر: گفتاردرمانی تبریز

 [1]-Positive Reinforcement

[2]-Time Out

[3]-Prompting

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی