گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

بایگانی
نویسندگان

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

ضربدری راه رفتن

هدف: مادامی که کودک به شیوه مشخصی در مسیری طنابی به طول سه متر راه می رود، تطابق های بدنی خود انگیخته را جهت حفظ تعادل از مدت زمان مربوطه نشان خواهد داد.

روش اجرا: مسیری مستقیم و نسبتاً کوتاه، از نوار یا طناب بر روی زمین ایجاد کنید. کودک به حالت پاضربدری در مسیر راه می رود (پای راست در سمت چپ مسیر، پای چپ در سمت راست مسیر). به مرور که انجام این امر آسانتر شد، مسیر را با انحنای ملایمی تغییر دهید.

بندباز

هدف: مادامی که کودک به شیوه مشخصی در مسیری طنابی راه می رود واکنش های تعادلی خودانگیخته نشان داده و تعادلش را حفظ خواهد کرد.

روش اجرا: طنابی را بر زمین بگسترانید. دو سر آن را ببندید تا در جایش باقی بماند. فعالیتی غیر از راه رفتن بر روی طناب بدون پا به بیرون نهادن انجام دهید؛ جفت پا پریدن در یک طرف سپس در طرف دیگر، انجام همین نحو پرش بر روی یک پا راه رفتن بر روی طنابی که به طرفین حرکت دارد، عبور دادن یک پا از روی پای دیگر در جلو یا پشت آن، و یا به عقب گام برداشتن

 

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۷ ، ۱۲:۰۷

 تشک ساندویچ

هدف: با اعمال فشار لامسه ای مشروحه در زیر، کودک هیچ پاسخ اجتنابی در دو نوبت متفاوت بروزنخواهد داد.

روش اجرا: یک گروه از کودکان بر روی تشکی دراز می کشند. تشک دیگری بر روی این کودکان قرار داده و ساندویچی از آدم ها تشکیل دهید. کودکی را برای غلتیدن بر روی تشک بالایی و کودکان انتخاب نمایید. کودک غلتان می تواند وانمود سازد که سس، فلفل و غیره است. کودکان دراز کشیده در بین تشک ها، باید صاف قرار گرفته و سرشان بیرون بماند. اگر گروه نگران می شود ابتدا همه کودکان بر روی تشک دراز کشیده و یک توپ بزرگ بر رویشان بغلتانید  اول بدون تشک بالایی، سپس با تشک. در صورت عدم تمایل، به شرکت

در فعالیت اصرار نورزید.

تغییر: از کودکان بخواهید تا با رعایت نوبت، بدون

تشک بر روی همدیگر بغلتند. احتیاط: توجه کنید که سر کودکان از تشک بیرون مانده و زانو یا پاهایشان، پایین بر روی زمین قرار بگیرد. مواظب اعمال فشار زیاد باشید.

پرش با شکم

هدف: کودک بدون حرکت دادن پاها، ده بار در دقیقه و در دو نوبت آن طور که شرح آن رفته، خواهد پرید.

روش اجرا: کودک به همراه توپی در اندازه متوسط بین دیوار و شکمش، مقابل دیوار می ایستد. پاها بایست1 برابر قطر توپ از دیوار فاصله داشته - 1/ حدود 5 باشند. سپس کودک توپ را جلوی شکم قرار داده و در مقابل دیوار به عقب و جلو می پرد.


09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۷ ، ۱۳:۳۰

جعبه بی در

هدف: با در اختیار گذاشتن جعبه ای بزرگ، کودک پیوسته در آن می غلتد. در تمام این مدت یا تا پنج دقیقه پس از آن، کودک هیچ پاسخ اجتنابی از خود نشان نخواهد داد.

روش اجرا: قسمت بالا و پایین یک جعبه مقوایی بزرگ را جدا سازید. کودک درون آن دراز کشیده و می غلتد، یا به جلو و عقب معلق می زند تا خود و کارتن را به مقصد مشخصی برساند.

غلتک

هدف: پاسخ کودک به محرک لامسه، وقتی که توپ پنج بار بر رویش غلتانده می شود، به صورت عدم بروز واکنش نامطلوب خواهد بود. روش اجرا: کودکان وقتی به حالت دمر یا طاق باز دراز کشیده اند، از غلتانده شدن توپ بزرگی بر رویشان لذت می برند. اگر تقاضای ادامه فعالیت را داشتند به مرور فشار بیشتری بر توپ وارد نمایید.

سوسیس

هدف: کودک، خود را در پتو خواهد پیچید و تا وقتی که فشار لمسی به کار می رود، به مدت یک دقیقه در آن وضع باقی خواهد ماند.

روش اجرا: یک پتوی بزرگ بر روی زمین پهن کنید. کودک بر روی پتو دراز کشیده و خود را در آن می پیچاند. بعد از اینکه پیچیده شد، شما یا کودکان دیگر می توانید با انجام ماساژ همراه با کمی فشار، وانمود سازید که با دست هایتان مشغول چاشنی زدن به هستید.

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۷ ، ۱۲:۲۹

طناب بازی

هدف: وقتی طنابی به آرامی بر روی زمین پیچ و تاب داده می شود، کودک می تواند بدون تماس با آن و بدون افتادن، از رویش بپرد.

روش اجرا: بسیاری از کودکان به پریدن از روی طناب علاقه دارند. طناب بازی از تنوع زیادی برخوردار است. این بازی باید سازماندهی شود به نحوی که هرکس هم گرداندن و هم پریدن هر دو، نوبتش بشود. روش مناسب برای شروع، مار بازی با طناب است  طناب بر روی زمین واقع و به جلو و عقب پیچ و تاب داده شود. وقتی بازی های گرداندنی انجام می شوند، بدن را طوری قرار دهید که دست خط وسط را قطع کند.

شنا

هدف: کودک پس از دریافت تحریکات لامسه ای ارائه شده در فعالیت، هیچ واکنش نامطلوب یا دفاعی از خود بروز نخواهد داد.

روش اجرا: با گذاشتن یک تشک بر روی تشکی دیگر، استخری بسازید. از کودکان بخواهید به نوبت درون استخر پریده و سینه خیز به طرف دیگر تشک بروند. وقتی خارج شدند باید کف دست ها و پاهایشان را شما یا خودشان خشک نمایند. تا جای ممکن حوله را با ایشان تماس داده و حتی اجازه دهید آن ها هم شما را خشک کنند. با اول، خشک کردن دست ها و پاها کافی است و فعالیت خاتمه می یابد. اما اگر کودک اجازه دهد، می توانید شکم، پشت، گردن و صورتش را نیز خشک نمایید.

کرال بر روی فرش

هدف: پاسخ کودک به محرک لامسه ای، با نشان دادن هیچ واکنش مخالف یا موافقی به آن خواهد بود.

روش اجرا: چهار دست و پا رفتن، جنبیدن، غلتیدن، سینه خیز رفتن کوماندویی، یا با لگن (باسن) راه رفتن، تماماً فعالیت هایی هستند که تحریکات لامسه ای را افزایش می دهند. این نوع از حرکات ممکن است بر روی سطحی شیب دار یا تپه ای فرضی از تشک ها انجام

شود. پوشش هایی چون موکت، تشک لاستیکی راه راه و صفحه لاستیکی اسفنجی، همگی سطوح مناسبی هستند. این فعالیت را می توان با انجام مسابقه، بازی های وانمودی و یا حتی دنبال کردن سر گروه، به یک بازی تبدیل کرد. کودکان می توانند از راه رفتن حیواناتی نظیر

کرم خاکی، مار، یا غلتیدن سگ نیز تقلید نمایند.

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp


.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۱۳:۱۲

توپ نرم

هدف: مادامی که کودک دمر بر روی توپ قرار گرفته، چندین بار متوالی از طرف دست ها به سمت زانو یا پاها حرکت خواهد کرد.

 روش اجرا: یک توپ بزرگ CP بر روی تعدادی  تشک قرار دهید. کودک بایست بر روی آن نشسته و بالا و پایین بپرد. از کودک بخواهید دست های شما را گرفته و خودش را حرکت دهد به نحوی که خود را به طرف دست های ثابت شما کشانده یا هل بدهد (از آن ها دوری کند). از کودک بخواهید بر روی توپ دراز کشیده و از طرف دست ها به سمت زانوها حرکت رفت و برگشتی نماید.

دوک چرخان

هدف: کودک به مدت چند ثانیه بدون افتادن دور خواهد چرخید.

روش اجرا: کودکان وانمود می سازند که دوک های ریسندگی هستند. آن ها با بازوهای گشوده ایستاده، و سپس دور می چرخند و سرودی را بخوانند.

کوک شدن فرفره

هدف: کودک می ایستد و در مدت 30 ثانیه ده بار بدون افتادن، خواهد چرخید.

روش اجرا: مقدار ده یا دوازده سانتی متر از یک طناب بلند را درون جیب شلوار کودک قرار دهید. به کودک یادآوری نمایید که هنگام چرخیدن به دور خود بازوها (دست ها) را بر سر گذاشته تا طناب به دور کمرش بپیچد. طناب را به نحوی هدایت کنید که محکم بسته شود و نگذارید به طرف قوزک های پا سر بخورد. بعد از اینکه کودک (به اصطلاح) شد، صبر کنید و منتظر رفع سرگیجه احتمالی وی بشوید. سپس طناب را به آرامی کشیده تا کودک بچرخد و طناب باز شود.

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp


.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۷ ، ۱۲:۵۴