گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

بایگانی
نویسندگان

۲۴ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

اجزای خوانایی

خوانا بودن را معمولاً بر اساس اجزا آن می سنجندکه شامل شکل حروف  ، روی خط نویسی  و در

یک راستا بودن، فاصله گذاری  ، اندازه  ، شیب نوشته  میباشداما مهمترین نکته در خوانا بودن، قابلیت متن برای خوانا بودن است . چیزی که بسیار مهم است این است که آیا نوشته دانش آموز برای خودش، والدین و یا آموزگار قابل خواندن است یا خیر . اگر چه ضعف هر یک از اجزاء خوانایی مثلاً ضعف درروی خط نویسی، در ظاهر دست نویسی دانش آموزمؤثر است اماممکن است علی رغم وجود آن ضعف باز هم دستنویسی دان شآموز قابل خواندن باشدمتوجه شدند که شکل و اندازه حروف در دان ش آموزان اختلال یادگیری کلاسهای اول و دوم و سوم، مشکل سازتراست. هر یک از اجزای خوانایی باید به دقت موردبررسی و ارزیابی قرار گیرند

شکل حروف:

 در شکل حروف پنج خصوصیت که بر خوانایی تأثیر دارند

شکل نامناسب حروف

شروع و پایان ضعیف حروف

خوب گرد نشدن دوایر

بندش ناکامل حروف

غیر صحیح نوشتن حروف صعودی و نزولی

روی خط نویسی یا آگاهی نسبت به خط

زمینه: منظور از روی خط نویسی، جای دهی مناسب متن نوشتاری داخل خطوط است

فاصله گذاری : شامل قرار دادن حروف درون کلمه و قرار دادن کلمه درون جمله است طوری که

سازماندهی کلی نوشته بهم نخورد

اندازه : شامل اندازه حروف نسبت به یکدیگراست

شیب : ثبات شیب نوشته یا زاویه نوشته باید موردبررسی قرار گیرد

سرعت دست نویسی

سرعت نوشته یا تعداد کلمه هایی که دانش آموز در دقیقه می نویسد همراه با خوانایی دو متغیر زیربنایی دست نویسی هستند

 09143162621                       09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
www.گفتاردرمانی.com
 www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۳:۱۲


ارزیابی اجرای عملی دست نویسی

 حوزه دست نویسی

اجزای خوانایی

سرعت نوشتن

عوامل ارگونومیک

حوز ه های دست نویسی

بررسی این که دانش آموز در کدام یک ازحوز ه های دست نویسی مشکل دارد به درمانگرکمک می کند تا در برنامههای مداخل ه ای خود بر آن حوزه تأکید خا ص داشته باشد حوز ه هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند شامل موارد زیر است

نوشتن الفبا و اعداد از حافظه

دانش آموز برای نوشتن همه حروف باید بتوانداینگرا مهای حرکتی به یاد بیاورد، هر یک از

اعداد و حروف را به تنهایی بنویسد، حروف واعداد را مرحلهبندی کند، حروف را به شکلی ثابت بنویسد

رونویسی کردن :

 رونویسی کردن از فاصله نزدیک  شامل نوشتن حروف یا کلمه ها از روی یک مدل از فاصله کم می شود. این مدل غالباً یا درهمان صفحه است و یا روی سطح افقی که کودکدر حال نوشتن روی آن است، قرار دارد (مثلاًرونویسی کردن معنی یک کلمه از روی فرهنگ لغات)

رونویسی کردن از فاصله دور  شامل رونویسی کردن حروف یا لغتها از روی یک مدل عمودی است که در فاصله دور قرار دارد (مثلاً نوشتن لغتهااز روی تخته سیاه)

املا

 سطح بالاتری از دستنویسی است که نیاز به یکپارچگی شنوایی و حرکتی دارد . نوشتن لغتها ، نام ها، آدرسها و شماره تلفن ها که به صورت شفاهی از کودک خواسته می شود، تکلیفی است که هم در خانه و هم در مدرسه مورد نیازکودک است

انشا 

فرایند انشاء نویسی (در اینجامنظور تولید یک جمله یا بند است)، نیاز به عملکردهای شناختی برنامه ریزی، تولید جمله وباز بینی دارد بنابراین در انجام ای ن نوع تکلیف نوشتاری نیازبه یکپارچگی پیچیده مهارت های زبانی،شناختی، سازماندهی و حسی حرکتی میباشد

 09143162621                       09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
www.گفتاردرمانی.com
 www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۶ ، ۱۰:۰۳

عوامل مؤثر بر دست نویسی

عوامل بسیاری در دست نویسی مؤثر هستند و وجود اختلال در آنها می تواند موج ب بروز مشکل در دست نویسی شده، خوانایی و یا سرعت دس تنویسی را زیر سؤال ببرد . این عوامل که بسیار متعدد هستند در چند دسته کلی زیر قابل تقسیم بندی می باشند عوامل حسی - حرکتی، عوامل شناختی و عوامل روانی - اجتماعی که هر یک از این عوامل به نوبه خود می توانند بر دست نویسی اثر گذاشته، خوانایی و یا سرعت آن را تحت تأثیر قرار دهند. از آن جایی که در این نوشته نظر به بررسی عوامل حسی حرکتی است از عوامل شناختی و عوامل روانی اجتماعی صرف نظر شده و فقط عوامل مربوط به عملکرد حسی- حرکتی را ذکر می نماییم آماندسون عوامل حسی - حرکتی را به سه دسته عوامل حسی، عوامل عصبی - عضلانی و عوامل حرکتی تقسیم می نماید

عوامل حسی

حس لامسه  و حس عمقی  ، حس بینایی، حس حرکت  ،

عوامل شناختی

 ثبات شکل  ، موقعیت در فضا  ، بندش بینایی

عوامل عصبی عضلانی

تون عضلانی، قدرت، کنترل وضعیتی 

عوامل حرکتی

 یکپارچگی دو طرفه، جانبی شدن، هماهنگی حرکتهای ظریف، یکپارچگی بینایی - حرکتی

 09143162621                       09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
www.گفتاردرمانی.com
 www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۶ ، ۱۰:۱۸

  تقسیم بندی حرکتها

حرکتهای درشت که شامل حرکت های مربوط به عضله های بزرگ و یا کل بدن می شود این عضله ها در فعالیت هایی مثل ورزش و طیف وسیعی از کارهای منزل فعال می شوند

حرکتهای ظریف  که شامل حرکت های مربوط به عضله های دست و انگشتان می شود برونداد حرکتی ظریف، اغلب نیاز به پردازش بینایی اطلاعات دارد تا هدایت گر انگشتان در طول حرکت

باشند. فعالیتهایی مانند نقاشی، گره زدن بند کفش، مجسمه سازی، ساختن چیزی از روی یک مدل و

تعمیر موتور جزء حرکتهای ظریف هستند حرکتهای نوشتاری  که شامل فعالیت های مربوط به نوشتن می شود. انگشتان در برونداد حرکتی نوشتاری دخالت فعال دارند . مهارتهای حرکتی که

برای نوشتن مورد نیاز هستند متفاوت از مهارت هایی هستند که مثلاً برای قیچی کردن مورد نیاز است ممکن است کودکی در وصل کردن قطعه های اسباب بازی به یکدیگر مهارت داشته باشد اما

دستنویس او خوانا نباشد حرکات کلامی  که شامل حرکات مربوط به گفتار می شود. این دسته از حرکتها بر خلاف حرکتهای سه مقوله قبلی قابل مشاهده نیستند و از طریق شنیدن قابل درک می باشند بعضی از دانش آموزان ممکن است در یکی از حوزه های حرکتی یا در دو حوزه و یا بیشتر مشکل داشته باشند

نشانه های اختلال در دستنویسی

نشانه هایی که در موارد وجود اختلال در دستنویسی قابل مشاهده هستند شامل موارد زیر می باشند:

  ناخوانا بودن علیرغم داشتن زمان مناسب و نیز توجه کافی 

اندازه حروف در نوشته یکسان نیست

شیب نوشته یکسان نیست

ناکامل بودن لغتها یا حروف، کلمه ها یا حروف جا افتاده.

بی ثباتی در رعایت محدود ههای کاغذ و خطوط

بی ثباتی در فاصله بین حروف و کلمات

گرفتن غیرعادی قلم به خصوص گرفتن نوک انتهایی قلم ، نگه داشتن شست روی دو انگشت دیگر و نوشتن از مچ دست (یعنی مچ دست در هنگام نوشتن ثابت نباشد و حرکت کند)

وضعیت غیرعادی مچ دست، بدن یا کاغذ حرف زدن با خود هنگام نوشتن (با دقت نگاه کردن به دستی که در حال نوشتن است)

پایین بودن سرعت نوشتن و یا تلاش بسیار زیاد برای نوشتن

آثار و نتایج اختلال دست نویسی

اختلال در نوشتن تأثیرهای بسیار بدی بر پیشرفت آموزشی دانش آموز در مدرسه و متعاقب آن در

بزرگسالی و شغل او خواهد داشت . دانش آموزانی که دچار اختلال های دست نویسی هستند معمولاًزمانی را که مجبور به تمرکز بر جنبه های مکانیکی عمل نوشتن هستند قادر به تمرکز بر محتوای اطلاعات نبوده و این اختلال سبب افت تحصیلی و کاهش سرعت یادگیری آنان می شود مهارت در دست نویسی باعث بهبود نوشتن م یشود و به دان شآموز امکان میدهد تا در هنگام انجام تکلیف های کتبی، دانسته هایش را به صورتی خوانا و در وقت تعیین شده تحویل دهد وقتی کودکی در دست نویسی مشکل داشته باشد به تبع آن در تکلیف های کتبی هم مشکل خواهد داشت. دانش آموزانی که نارسایی عصب شناختی دارند و یا آنهایی که مشکلهای یادگیری  دارند و یا آنها که نارسایی در توجه  و یا معلولیت های رشدی  دارند وقت بسیار زیادی صرف می کنند تابتوانند خوانا بنویسند

 09143162621                       09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
www.گفتاردرمانی.com
 www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۶ ، ۰۹:۵۱

 حرکت

حرکت در انسان از زمان جنینی آغاز می شود جنین انسان حرکت را ابتدا از سر آغاز می کند و سپس به ترتیب در کمر، بازوها و پاهای او حرکت مشاهده می شود . حتی قبل از تولد تعدادی از

حرکتهایی که کودک در زندگی به آنها احتیاج دارد، در دوران درون رحمی وجود دارند.

جنین با دستان باز، جفت و بدن خودش را لمس می کند، بند ناف را می گیرد و رها می کند و شست خود را می مکد (ارهارت، 1994

رشد حرکتی بعد از تولد هم به لحاظ جهت و هم به لحاظ یکپارچگی تا رسیدن به رسش کامل حرکتی بر اساس الگوی یادشده ادامه می یابد. به این ترتیب بر اساس الگوی یادشده ادامه می یابد. به این ترتیب که از حرکت های بزرگ، نامتمایز و ناهماهنگ به سوی الگوهای حرکتی بسیار هماهنگ تغییر پیدا میکند. این مسیر از سر به پا و از مرکز به پیرامون بدن انجام می گیرد و فرد ابتدا به کنترل عضله های بزرگ و سپس عضله های کوچک بدن خود دست می یابد. نوزاد در آغاز تحت تسلط رفتار بازتابی است و بتدریج از همین بازتاب ها کنترل ارادی بدن به وجود می آید

برای یادگیری یک حرکت جدید مراحلی باید طی شود تا یادگیری به طور کامل صورت پذیرد .

این مراحل به شرح زیر هستند:

احساس نیاز برای انجام یک کنش

1-انتخاب یک کنش خاص جهت برآوردن آن نیاز. در اینجا نیاز به برنامه ریزی هدفمند و راهبردهای حل مسئله وجود دارد.

ساختن تصویری از این که عملکرد مورد نظر به چه چیزی شبیه خواهد بود.2-

3-تشکیل یک انگاره حرکتی

4-اصلاح انگاره حرکتی و تبدیل آن به یک انگاره حرکتی ویژه با کمک آموزش کلامی، نشانه های

فضایی و یا حافظه اینگرا م های حرکتی

5-اجرای کنش

6-کنترل کیفیت و تنظیم و تعدیل حرکت در طول

7-تصمیم گیری راجع به این که کنش نتیجه بخش بوده و باید به آن خاتمه داد کنش انجام شده یا از بین می رود و یا ذخیره می شود

 09143162621                       09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
www.گفتاردرمانی.com
 www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۱۰:۴۹