گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

بایگانی
نویسندگان

موضوعات مرتبط با اتیسم / اوتیسم:
تعریف اتیسم / اوتیسم:

علل احتمالی اتیسم / اوتیسم

ژنیک و اتیسم / اوتیسم

توصیه هایی برای اتیسم با عملکرد بالا آسپرگر

روش یکپارچگی حسی در اتیسم اوتیسم

تئوری مغز مذکر اتیسم / اوتیسم

روش ارتباطی جایگزین و افزوده در درمان اتیسم AAC

توصیه هایی برای ارتباط موثر با مبتلایان به اتیسم اوتیسم

ابزارهای غربالگری اتیسم اوتیسم

نظریه کارکرد اجرایی اتیسم / اوتیسم

نظریه درک متقابل سازماندهی مجدد

نظریه آمیگدالی اتیسم

تئوری رژیم غذایی اتیسم

تئوری آینه شکسته اتیسم

راهکارهایی برای بهبود پردازش حسی در مبتلایان به اتیسم:

حس بینایی


                 حس بینایی هایپرسنس (بیش حسی بینایی)
 
                دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس بینایی هایپرسنس


                 حس بینایی هایپوسنس (کم حسی بینایی)

                  دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس بینایی هایپوسنس


حس شنیداری

                  حس شنیداری هایپوسنس (کم حسی شنیداری)

                                      دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس شنیداری هایپوسنس

                 حس شنیداری هایپر سنس (بیش حسی شنیداری) 1
                 

                                      دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس شنیداری هایپرسنس

                حس شنیداری هایپر سنس (بیش حسی شنیداری) 2
               
                                       دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس شنیداری هایپرسنس


حس لمس
                حس لمس هایپو سنس (کم حس حس لمس) 1

                                      دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس لمس هایپوسنس

               حس لمس هایپو سنس (کم حس حس لمس) 2

                                      دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس لمس هایپوسنس 2

               حس لمس هایپر سنس (بیش حسی حس لمس)
                                     دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس لمس هایپرسنس
            

حس بویایی

               حس بویایی هایپو سنس (حس بویایی کم حس)
                
                                   دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس بویایی هایپوسنس

               حس بویایی هایپر سنس (حس بویایی بیش حس)
                                
                                دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس بویایی هایپرسنس


حس چشایی

             حس چشایی هایپو سنس (حس بویایی کم حس )

                                دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس چشایی هایپوسنس

             حس چشایی هایپرسنس (حس چشایی بیش حس)
               
                               دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس چشایی هایپرسنس