گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

نویسندگان

۲۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

تکنیک های پیشنهادی برای آموزش تولید عبارت است از

1- تقارب تدریجی:

در این روش بیمار را از یک حالت آوایی به حالت آوایی دیگر و بعد به آوایی دیگر و ..... تا به آوای هدف برسیم. به نحوی که هر آوا نسبت به آوای قبل از خود به آوای هدف نزدیکتر است که حلقه آخر واج هدف خواهد بود. اولین حلقه ی این زنجیره نیز آوای خطای تولیدی کودک می باشد . در این شیوه باید گام به گام به واج هدف نزدیک شد و در هرمرحله پاداشهایی را برای کودک ارایه نمود.

2- تحریک شنیداری:

گفتار درمان واج هدف را به طور مجزا برای بیمار تولید می کند تا بیمار نحوه ی تولید صحیح آنرا یاد بگیرد. که از روشهای مختلف تحریک شنیداری مانند کش دادن، شدت بخشیدن و غیره استفاده می شود.

3- تعیین جایگاه تولید:

که بیشترین استفاده را برای گفتار درمانها دارد .در این روش دستورهایی برای جایگزینی اندامها ی گویایی مثلا باستفاده از دستورزی ویا چوب آبسلانگ به کودک داده می شود.

4- اصلاح سایر آواهای آموخته شده:

این روش مانند روش تقارب تدریجی می باشد با این تفاوت که بجای تغییرات گام به گام برای تولید آوای هدف از تغییر مستقیم واج خطا به واج هدف استفاده می شود. واجی را که کودک در آن مهارت دارد را انتخاب و سپس با تغییر به واج هدف تبدیل می کنیم.

5- روش واژه ی کلیدی:

کودک در برخی از بافتها واج هدف را درست و در برخی دیگر نادرست تلفظ می کند که واجهای تولیدی صحیح را واژه ی کلیدی می گویند. درمانگر پس از شناسایی واج هدف از مودک می خواهد که آنرا درست تولید نماید و واج هدف را کش دهد و یا برجسته نماید و یا ... تا ویژگیهای واج هدف مورد تاکید قرار گرفته و تثبیت شود.

ج- تحکیم:

سومین مرحله مرحله تحکیم است که در طول دوره درمان در هر مرحله انجام می گیرد و در بین سایر مراحل انجام می گیرد. هدف از این مرحله عبارت است از توانایی حفظ واج هدف در شرایط و موقعیتهای گوناگون.

روشهای تحکیم عبارتند از :

الف کش دادن آوای مزبور تاکید و تشدید آن، بلند ادا کردن و ...

ب- همرا هکردن عمل نوشتن با واج هدف

پ –تولید پشت سر هم و با سرعت آواها

چ- تمرین منفی: تولید واج به صورت خطا (خطای خود کودک)

روش سنتی روشی است عام که برای تمام اختلالات تولید کاربرد دارد.

روش حسی حرکتی، روش متکی بر مختصات ممیزه، روش متکی بر جفت واجهای متقابل و روش درمانی متکی بر والدین از روشهای درمان دیگر برای درمان اختلالات تولید می باشد.

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۴
jafar masumi

رویکردهای مهم تولید درمانی:

تولید درمانی در اساس عبارت است از طرحریزی یک برنامه ی جبرانی فشرده، پربار و کنترل شده که شامل آموزش، تحریکو تقویت روندهای پس نورد برای بیمار می باشد.

روش سنتی:

 ون رایپر و ایروین در 1958 اساس روش سنتی درمان اختلالات تولید را نظریه ی خودتنظیمی یا پس نورد می داند. بر مبنای نظریه ی فوق نخستین کار در برنامه ی درمانی بازگشایی حلقه ی بسته ی مزبور می باشد. یعنی باید کودک بتواند ماهیت واج هدف را با واج خطای تولیدی خود تشخیص بدهد که ون رایپر و ایروین این مرحله از درمان را مرحله ی آموزش شنیداری می نامند.

الف: شگرد های پیشنهادی ون رایپر برای آموزش شنیداری:

1- تجزیه:

در این مرحله کودک باید از وجود آن آوا در بافت آوایی و گفتار آگاه گردد. مثلا می توانیم آن صدا را بکشیم برجسته کنیم و .... و کودک وجود آنرا برای ما گزارش نماید.

2- تحریک

در این مرحله مسیر شنیداری کودک توسط درمانگر، معلمان گفتار و زبان، و سایر افراد بمباران می شود تا کودک هرچه بیشتر با با آوای مورد نظر آشنا شود.

3- تشخیص:

در این مرحله کودک مشخصه های اصلی آوای هدف را شناسایی می کند. این کار با مقایسه و مقابله ی ویژگیهای شنیداری آوای هدف با سایر آواها انجام می گیرد.

4- تمییز:

در این مرحله آوای خطا و آوای هدف توسط کودک مقایسه می گردد. که از شیوه های برونی- برونی، درونی- برونی و برونی برونی استفاده می گردد.

ب- آموزش تولید

این مرحله زمانی آغلز می شود که کودک در تشخیص صداهای صحیح و یا غلط خود در بافتهای آوایی مختلف توانا شود. برای آموزش تولید مراحل زیر را طی میکنیم:

ا- آموزش صدا در سطح واج

2- آموزش صدا در سطح هجا

3- آموزش صدا در سطح کلمه در سه موقعیت

4- آموزش صدا در سطح جمله و در بافتهای گوناگون

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۷ ، ۰۹:۵۰
jafar masumi

تصاویر در حیطه شناخت کودک باشد.

کودک و درمانگر ارتباط چهره به چهره داشته باشد.

قبل و بعد از بیان کلمه سکوت باشد تا از ورود عوامل مزاحم جلوگیری گردد.

(چ) 12 تصویر که فعالیت خاصی را نشان می‌دهد:

مانند سری الف می‌باشد.

2- حافظه شنیداری با استفاده از دستورهای حرکتی

وسیله‌هایی مانند لیوان، کتاب، ماشین بزرگ، کوچک مداد، پاک کن و ...

درمانگر دستورات 1 قسمتی 2 قسمتی تا 5 قسمتی را می‌دهد. دستورات می‌تواند تک کلمه، دو کلمه یک جمله کامل ساده و پیچیده باشد.

در  جملات ساده حداقل یک قید یا صفت مورد استفاده قرار گیرد که حتما یکسان و ثابت نباشد

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۵۵
jafar masumi

پردازش شنیداری

در برنامه­ی زبان درمانی زبان محور، پردازش شنیداری بر دو مقوله ادراک شنیداری[1] و درک شنیداری[2] تقسیم بندی می‌گردد.الف- ادراک شنیداری

در این برنامه ادراک شنیداری به سه بخش 1- آگاهی از محرکهای گفتاری و غیر گفتاری 2- تشخیص محرکهای گفتاری و غیر گفتاری 3- بازبینی گفتار. تقسیم بندی می‌گردد.

الف- بیمار بتواند صداهای گفتاری و محیطی را تمایز بدهد.

الف – محرک شنیده شده را معنی کند. مثلا با زنگ تلفن به تلفن اشاره کند.

الف: در ستی یا معنی دار بودن محرکها را مورد قضاوت قرار دهد.

ب: درک شنیداری

در برنامه زبان محور به شش بخش تقسیم می‌گردد: 1- درک  تک کلمه بسامد کلمه

                                                                        2- طبقه دستوری

                                                                        مقوله معنایی

2- درک سریهای کوتاه

3- درک جمله

4-  درک پاراگراف

5- درک گفتار پیوسته

دقت شنیداری

در دقت شنیداری قضاوت ما در مورد پیشرفت کودک می‌تواند با در نظر گرفتن معیارهای ذیل الذکر انجام گیرد 1- مدت زمان ارائه محرک به کودک 2- فاصله زمانی بین قطع محرک، پاسخ کودک 3- وجود یا عدم وجود فعالیت‌های بی ربط 4- فعالیت‌های انجام گرفته.

1- دقت شنیداری از طریق تشخیص صدا

الف) کودک صدای  مورد نظر را شناسایی و به اطلاع می‌رساند (مثلا صدای بوق ماشین).

مدت زمان ارائه محرک 7-5 ثانیه و در سه نوبت مختلف است.

ب) دو سری 3 یا 4 تایی وسیله صدا ساز داریم درمانگر و کودک پشت به پشت می‌نشیند درمانگر و هر بار صدای یک وسیله را در می‌آورد و از کودک می‌خواهد تا همان کار را انجام دهد.مدت زمان ارائه محرک 5 ثانیه است.

2- دقت شنیداری از طریق تشخیص شنیداری- حرکتی:

درمانگر از کودک می‌خواهد که با شنیدن هر صدایی فعالیتی را به  انجام برساند مانند ریختن مهره‌ها داخل شیشه،دور صندلی چرخیدن و ..

فواصل زمانی بین هر محرک اهمیت و نظم خاصی ندارد.

3- درمانگر از کودک می‌خواهد با شنیدن صدایی خاص فعالیتی را انجام و متوقف کند.

حافظه شنیداری

فعالیت‌های مربوط به حافظه شنیداری را می‌توان در دو زمینه متفاوت انجام داد 1- استفاده از تصویر 2- بدون استفاده از تصاویر و بصورت حرکتی

- حافظه شنیداری با استفاده از تصویر:

16 تصویر در زمینه‌های مختلف

الف: درمانگر تصاویر را در سری‌های 1 تا 5 تایی روی میز می‌چیند و به نوبت اسم آنها را می‌گوید این کار را تا آنجا ادامه می‌دهد که تعداد تصاویر روی میز و تصاویر نامبرده شده برابر شود. تصاویر باید بدون زمینه باشند.

ب: با اجرای آزمون در فواصل‌های مختلف از میز تصاویر می‌توان آزمون را پیچیده‌تر کرد.

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۰۴
jafar masumi

تمرینات بینایی مربوطه به خواندن

تقسیم کارتها به کارتهای یک نقطه‌ای، دو نقطه‌ای و ..

کودک در یک مستطیل چهار کادره، کادری را که تعداد نقاطش کمتر یا بیشتر است را مشخص نماید.

تشخیص موقعیت مکانی نقطه‌ها

تفاوت حروفی که تفاوت تنها در یک نقطه است.

دیدن یک کارت و سپس انتخاب آن کارت از میان تعداد دیگری کارت.

مرحله بالا در مورد حروف و کلمات نیز صورت گیرد.

روش بینایی حرکتی: کارت حروف را ببیند و سپس مجسم  نموده و حرف را تکرار و بنویسد.

تمرین بالا با  کلمات انجام شود.

کارتی را که 3، 4، یا 5 حرف رویش نوشته شده را ببیند و آنرا با همان توالی بنویسد.

کودک حروف ناقص را شناسایی نموده و کامل کند.

کودک حروف متفاوت را شناسایی نموده و تشخیص دهد.

تمرین 11 را با کلمات تکرار کند.

وصل حروف مشابه به یکدیگر

وصل کلمات مشابه به یکدیگر

کودک کلمه‌ای را که را حروف متفاوت شروع شده تشخیص دهد.

تشخیص حرف مورد نظر از میان یک صفحه پر

حروفی را که صدای یکسان دارند، روی کارتی نوشته کلمه‌ای را بخواند، کودک به حرف مورد نظر اشاره نمایید.

تکرار تمرین 17 با صدای آخرتکرار گردد.

استفاده از رنگهای مختلف در آموزش حروف

09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
Tabslp.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۷ ، ۰۹:۵۰
jafar masumi