گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

بایگانی
نویسندگان

۱۰۳ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

ارزیابی رشد روانی –حرکتی دیدی کلی و نسبتا همه جانبه را از وضعیت و شرایط حرکت اندام های اصلی بدن و نیز وجود یا عدم وجود هماهنگی لازم بین حرکات این اندام ها مشخص خواهد شد، کودک مورد آزمون از لحاظ حرکتی تحت تاثیر کدام یک از سطوح اعصاب مرکزی (CNS) میباشند آگاهی از موارد فوق در تنظیم انجام برخی از مسئولیت ها و وظایف شخصی توسط خود کودک به منظور کاهش یا قطع وابستگی به والدین درمانگر را یاری خواهد نمود برای مثال خانواده باید آگاهی داشته باشد کودکی که توانایی راه رفتن ندارد ولی در نشستن بر روی صندلی از توانایی و تعادل لازم و کافی برخوردار است، نیازی به بغل شدن توسط والدین به هنگام غذا خوردن، بازی کردن و... را نخواهد داشت و انجام وظایفی که در صورت تعادل بدن در وضعیت نشسته و بادست ها میتواند انجام شود بلامانع است. عدم توجه خانواده به چنین نکات ظریفی در وابسته ساختن هرچه بیشتر کودک به دیگران و سرباز زدن او از قبول وظایف فردی اش اثرات زیان بار غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. آگاهی از سطح حرکتی کودک، همچنین این امکان را فراهم خواهد آورد تا راهنمایی های لازم به منظور همسطح نمودن توقعات و انتظارات والدین متناسب با میزان توانایی حرکتی کودک از دقت بیشتری برخوردار باشد ، برای مثال کودکی که توانایی گرفتن اشیا را با استفاده از مقابل قرار دادن شست و چهار انگشت دیگر را بدست نیاورده است، طبیعی است قاشق بدست گرفتن و یا با مداد خط کشیدن که نیازمند چنین حرکات ظریفی میباشد را به نحو مطلوب نخواهد داشت و اصرار والدین در انجام اینگونه امور، به جز احساس شکست و سرخوردگی برای کودک نتیجه دیگری نخواهد داشت.اثرات زیان بار غیرقابل جبرانی را بهمراه خواهد داشت. آگاهی از توانایی سطح حرکتی کودک همچنین این امکان را فراهم خواهد آورد تا راهنمایی های لازم به منظور همسطح نمودن توقعات و انتظارات والدین متناسب با میزان توانایی حرکتی کودک از دقت نظر بیشتری برخوردار باشد، برای مثال کودکی که توانایی گرفتن اشیا را با استفاده از مقابل قرار دادن شست و چهار انگشت دیگر را به دست نیاورده است، طبیعی است قاشق به دست گرفتن و یا با مداد خط کشیدن که نیازمند چنین حرکت ظریفی میباشد را به نحو مطلوب نخواهد داشت و اصرار والدین در انجام اینگونه امور، جز احساس شکست و سرخوردگی برای کودک نتیجه گیری نخواهد داشت.راههای ارتباطی ما                                          

 09146590651                             و                    09143162621     

www.goftardarmanitabriz.com

www.goftardarmaniazarbaijan.com

   www.گفتاردرمانی.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۱۱:۲۱
jafar masumi

تشخیص از راه حس لمس داخل دهان (steriognisisدهانی) :

تشخیص از راه حس لمس داخل دهان از زمینه های ارزیابی اندم های محیطی گفتار میباشد که انجام آن در کودکان عقب مانده ذهنی با مشکلاتی همراه است. برای مثال ممکن است فرد مورد آزمون متوجه دستورات آزمونگر نشود و یا متوجه پاسخی که خود باید پس از انجام هر مرحله از آزمون بدهد نباشد و یا به علت توجه و تمرکز محدود در کودکان عقب مانده ذهنی ضمن انجامآزمون توجه آن ها مختل شده و به علت عدم تمرکز حواس به چگونگی انجام تست جواب ایشان بر حسب توانایی آن ها درتشخیص حس لمس داخل دهان منطبق نباشد. گاه پیش می آید این کودکان از ابتدا به این علت که اشیا خارجی باید داخل دهان ایشان قرار داده شود در همکاری از انجام آزمون خودداری می ورزند، ولی به علت اهمیت میزان کفایت حس لمسی در تولید گفتار چگونگی طرق مختلف انجام این آزمون در این قسمت آورده شده است تا در صورت افزایش درک کودک مورد آزمون و نیز پیشرفتو در کل زمینه های شناخت و درک محیط اطراف، سطوح ساده تر آزمون در مورد وی انجام شده و برنامه درمانی مقتضی در ارتباط با این زمینه طرح شود.

-آزمون تشخیص از طریق حس لمس داخل دهان توسط قاشقک زبانی: طریق اجرای آزمون توسط قاشقک زبان به این صورت است که آزمونگر از مراجع می خواهد دهانش را به اندازه4/3 حداکثر فاصله فک پایین از فک بالا باز کند و زبانش را از دهان خارج کند، سپس آزمونگر با قاشقک زبان (obselong) به ترتیب روی قسمت های قدامی، میانی  خلفی زبان خطوطی (طولی، عرضی،ضربدر و ...) را میکشد و از وی میخواهد پس از کشیده شدن هر خط کودک خطوطی مشابه آنچه را که آزمونگر روی زبان او کشیده است روی زبان که به صورت شماتیک از قبل روی کاغذ ترسیم شده و در اختیار وی میباشد، بکشد. در سطوح ساده تر آزمونگر از مراجع میخواهد تا ضرباتی را که روی زبان او زده میشود مشخص کند روی چه قسمتی از زبان انجام شده است. طریقه دیگر انجام استریگنوز دهانی با استفاده از obselong: شخیص تعدادضربات وارده به زبان و یا اینکه در آن واحد به چند منطقه اززبان ضربه وارد شده است از مراجع درخواست میشود، طبیعی است در طریقه های ذکرشده علاوه بر درک دستور، تمرکز در حین انجام آزمون، شناخت و درک فرد مورد آزمون از مفهوم اعدا نیز از پیش نیازهای انجام صحیح این آزمون میباشد.

- آزمون تشخیص از طریق حس لمس داخل دهان توسط اشیا: در انجام این طریقه از آزمون حداقل 5 شی کوچک با زوایا و یا حجم و اندازه های مختلف در دو سری  تهیه میشود. یک سری از آنها در سرم هایی سه تایی مقابل مراجع روی میز قرار داده میشود سپس از او میخواهند که چشم هایش را ببندد و یکی از اشیا سری دوم یک به یک و جداگانه در دهان او قرار داده میشود سپس مراجع با جابجا کردن شی داخل دهان باید متوجه شود، شی داخل دهان او کدامیک از موارد روی میز میباشد.راههای ارتباطی ما                                          

 09146590651                             و                    09143162621     

www.goftardarmanitabriz.com

www.goftardarmaniazarbaijan.com

   www.گفتاردرمانی.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۱۱:۱۶
jafar masumi

ارزیابی ساختمان کام: معاینه کام با استفاده از نور کافی انجام میشود. از فرد مورد آزمون خواسته میشود تا دهانش را تا حداکثر باز کند، این وضعیت برای مشاهده تماس واضح حفره دهان و بررسی ساختمان دندانی و سخت کام مناسب میباشد. ولی جهت بررسی ساختمان نرم کام باز کردن دهان به اندازه 4/3 حداکثر فاصله مناسب تر است زیرا باز کردن دهان در حداکثر ممکن موجب میگردد به علت ارتباط بین عضلات دهان و حلق در مفصل فک پایین و استخوان رجلی peteroyo) mandibular) عضلات حلق بی حرکت میشوند با باز کردن دهان به اندازه 4/3 حداکثر ممکن و خم کردن سر فرد مورد نظر به سمت عقب وضعیتی پدید می آید که سخت کام نیز به طور کامل در معرض دید قرار گیرد.

در ارزیابی سخت کام به محل قرار گرفتن خط وسط سخت کام و رنگ آن، تعیین محل، مرز بین سخت کام و نرم کام، شکل و اندازه قوس سخت کام مورد توجه قرار میگیرد. رنگ طبیعی خط وسط سخت کام صورتی یا سفید است و رنگ کبود نشاندهنده احتمال وجود شکاف زیر مخاطی است با در نظر گرفتن یک خط عرضی در کام (به طور فرضی) مرز حلقی فک بالا تعیین میشود که برای ارزیابی طول سخت کام مفید است. اندازه و شکل سخت کام عامل اصلی تعیین کننده فضای دهان با فضای حرکت زبان میباشد و در مقایسه با افراد طبیعی هم سن، به دقت مورد معاینه قرار میگیرد و هر گونه انحراف از فرد طبیعی باید در برگه ارزیابی ثبت شود.

در ارزیابی نرم کام:رنگ ساختمان نرم کام و حلق، سلامت و کفایت ساختمانی آنها، وجود یا عدم وجود شکاف در نرم کام و یا زبان کوچک، وجود و یا عدم وجود زخم و یا اثرات باقیمانده از جراحی ، ترمیمی که موجبات محدودیت حرکتی را پدید می آورد مورد توجه آزمونگر قرارمیگیرند. رنگ طبیعی نرم کام با ناحیه velo pharyngeal  مشابه رنگ سخت کام است، در صورت سرخی یا التهاب مشخصی در اندام های نام برده، برای معاینه بیشتر به یک متخصص معرفی میشوند. زبان کوچک uvula میباید با دقت زیادی معاینه شوند زیرا زبان کوچک دو شاخه، به علت چسبیدن دو شاخه آن به یکدیگر لبتدا ممکن است سالم و بی عیب به نظر آید، تااینکه توسط یک قاشقک (tongue blade)جدا شوند و یا از فرد مورد آزمون می خواهند نفس عمیقی بگیرد و با فشار به صورت بازدم /ha/ خارج سازد، در این صورت دو شاخه زبان کوچک با لرزش از هم جدا خواهندشد. ضعف یک طرفه نرم کام به صورت پایین تر بودن یک سمت دیگر از سمت دیگر و ضعف دو طرفه نرم کام به صورت پایینتر بودن (نزدیک به خلف زبان) هر دو طرف، مشخص میشود. به علت عدم دسترسی به اسفنگتر حلقی کامی جهت ارزیابی اندازه ، شکل و کارکرد سختمان آن اطلا عات بدست آمده از کفایت عملکردی آن کافی خواهد بود، زیرا اندازه و طول نرم کام نیز به عمق حلق فوقانی(naso pharyngeal) بستگی دارد . برای مثال اگر فضای حلق فوقانی بزرگ باشد ، نرم کام کوچک تر از حد معمول به نظر میرسد. ارزیابی طول نرم کام بخش مهمی از ارزیابی است زیرا در مسدود کردن فضای حلق فوقانی به هنگام تولید واج هایی با تشدید دهانی مورد استفاده قرار میگیرد، به خوبی انجام نشدن این انسداد موجب تشدید نازال واج های دهان خواهد شد. ارزیابی میباید بعد از آنکه اندازه حلق فوقانی و طول موثر نرمکام را مشاهده کرد، در مورد آن ها قضاوت کند. در ارزیابی ساختمان نرم کامباید توجه داشت زبان خارج از دهان نباشد زیرا در این حالت ارتباط آناتومی زبان و کام مختل میشود. انحراف زبان کوچک به طرف سالم نشاندهنده ضعف یطرفه است و چنانچه ضعف دو طرفه باشد هنگام تولید یک سیلاب  مثل /ha/ حرکت نرم کام بسیار کم خواهد بود.


راههای ارتباطی ما                                          

 09146590651                             و                    09143162621     

www.goftardarmanitabriz.com

www.goftardarmaniazarbaijan.com

   www.گفتاردرمانی.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۱۱:۱۳
jafar masumi

-ارزیابی اندامهای تولیدی گفتار(Oral Assessment)در بخش ارزیابی اندامهای محیطی گفتار،ساختمان،حرکت ودامنه حرکت،سرعت وقدرت هر یک ازاندامهای تولیدی گفتار همچون لب،دندان،زبان،فک،کام ونرم کام مورد توجه آزمونگر است.همچین مواردی چون وجود یاعدم وجود حساسیت در هر یک از اندامهای فوق،توانایی تشخیص،حس لمس داخل دهانی نیز از اهمیت خاص برخوردار است وضروری است تا در کنار زیر بخش های ذکر شده شناخت همه جانبه ای را در ارتباط با کفایت عملکرد اندامهای تولیدی گفتاربرای فرد آزمونگر فراهم سازند.

الف 1-حرکت اندامهای تولیدی گفتار:

1-ارزیابی حرکات زبان:جهت ارزیابی حرکات مربوط به زبان،حرکات زبان به سمت بالا،پایین،چپ وراست وحرکات چرخشی زبان در داخل وخارج دهان مورد بررسی قرار می گیرد.

2-ارزیابی حرکات لب:در ارزیابی حرکات لب وضعیتی که گوشه لب ها به طرفین کشیده شده/i/ویا وضعیتی مشابه تولید واکه /u/وسپس حرکت پیوسته/u/-/i/ مورد توجه آزمونگر می باشد هم چنین باز وبسته کردن لبها بدون آواسازی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

3-ارزیابی حرکات نرم کام:حرکت نرم کام به هنگام تولید واکه/â/ مورد نظر است.

4-ارزیابی رفلکسGag: این رفلکس با فشار آرام روی قسمت خلفی زبان یابوسیله ضربه زدن به نرکام یا دیوارحلق توسط قاشق به وجود می آید پاسخ طبیعی عبارتست از حرکت قدامی-خلفی نرم کام بطور قرینه وحرکت پرده خلفی لوزه ها به طرف خط وسط است.حرکات نامتقارن وکاسته شدن حرکت کام یا پرده خلفی لوزه هانشانه ضعف نرم کام است .عدم ایجاد رفلکس Gagباید ثبت شود.ارزیاب باید توجه داشته باشد درصد کمی از افرادطبیعی رفلکس Gagندارند ولی در کودکان عقب مانده ذهنی معمولا حساسیت بیش از حد طبیعی وجود دارد،بطوریکه حتی با لمس قسمت های جلوئی دهان وبخصوص زبان این رفلکس در آنها فعال می شود.در صورت حساسیت بیش از حد معمول دهان وایجاد رفلکس Gag درقسمت های قدامی،ارزیاب دو برگه ارزیابی مشخص خواهد کرد با تحریک کدام قسمت از دهان رفلکس ایجاد شده است.

الف2-ارزیابی دامنه حرکت اندامهای گفتاری:آزمونگر پس از اینکه وجود یا عدم وجود هریک از حرکات اندامهای محیطی گفتار را مورد بررسی قرار می دهد،می باید در ارتباط باکفایت ومهارت انجام حرکات فوق ونیز وسعت حرکت مورد نظر،توضیحاتی را در برگه ثبت ارزیابی شرح دهد تحت عنوان دامنه حرکات اندامهای محیطی گفتار.

ب-ارزیابی سرعت اندامهای تولیدی گفتار:

گفتار مجموعه ای از حرکات پیچیده ومتوالی بصورت زنجیره های حرکتی است وبه همین دلیل مستلزم حرکات بسیار ظریف وهماهنگ می باشد.به منظور اطمینان از سلامت ویکپارچگی دستگاه گفتار پس از ارزیابی وجود یا عدم وجود حرکت ودامنه حرکت ارزیاب کفایت اندامهای محیطی گفتار در دو زمینه 1-سرعت حرکاتverbal  و2-سرعت حرکاتnonverbal  مورد توجه قرار خواهد داد.منظور از ارزیابی سرعتverbal اندامهای گفتار،سرعت انجام حرکاتی است که توم با آن فرد مورد آزمون صداهای گفتاریی را که با اندام مربوطه تولید می شوند را به هنگام انجام حرکت تولید خواهد کرد وچنانچه انجام حرکت مورد نظر بدون تولید آوائی باشد ارزیابی سرعتnon-verbal اندامهای تولیدی گفتار مورد توجه می باشد.قابلیت انجام حرکات سریع ومتناوب اندامهای محیطی گفتار در تولید حرکات گفتاری وغیرگفتاری،Diadochokinesis نامیده میشود.

1-ارزیابی سرعت حرکات verbal اندامهای تولیدی گفتار:در این قسمت ارزیابی،سرعت انجام حرکات لبها به هنگام تولید سیلابهائی با همخوان دولبی (/pa//ba/)،سرعت انجام حرکات زبان به هنگام تولید سیلابهائی با همخوان های لثوی(/ta/da/) وکامی(/ka/ و/ga/( مدنظر می باشد.در این ارزیابی زمان انجام تست برای کل حرکات ثابت فرض شده و زمانی حدود7ثانیه می باشد وتعداد دفعاتی که فرد مورد نظر آزمون توانائی انجام حرکات مربوطه را در زمان فوق داراست،ثبت می شود.ارزیابی سرعت حرکاتverbal اندامهای تولیدی گفتار می تواند علاوه بر استفاده از تک سیلابهای مرکب همخوانهای دولبی،لثوی،کامی با استفاده از زنجیره دوسیلابی وسه سیلابی نیز انجام می شود بدین ترتیب باتغییر واکه در یک جایگاه وتغییر همخوان درچند جایگاه امکان ارزیابی سرعت اندامهای تولید گفتار به هنگام آواسازی وسعت قابل ملاحظه ای پیدا نموده ودر نتیجه اطلاعات باارزشی در این زمینه در اختیار ارزیاب قرار خواهد داد ولی از آنجا که چگونگی انجام چنین ارزیابی مستلزم دقت وتوجه کافی فرد مورد آزمون می باشد وکودکان عقب مانده ی ذهنی طرز انجام سطوح پیچیده ترحرکات Diadochokinesis ناتوان می باشد. از شرح کامل این مورد از ارزیابی اندامهای محیطی گفتارصرف نظر کرده وخواننده را جهت کسب اطلاعات بیشتربه مطالعه مقالات وکتب ارزشمند در ارتباط با ارزیابی ودرمان اختلالات تولیدی دعوت می نمائیم.

2-ارزیابی سرعت حرکاتnon-verbal اندامهای تولیدی گفتار:در این قسمت ارزیابی سرعت حرکات لبها زمانی که به صورت کشیده (مثل زمانی که واکه/i/ تولید می شود)وسرعت انجام حرکات زبان هنگامی که قسمت قدامی زبان (نوک ویاتیغه زبان) با سرعت به گوشه های لب (سمت چپ وراست) تماس پیدا می کند ویا با سرعت وبه نوبت با لب بالا وپایین خارج دهان تماس داده می شود میتوان انجام حرکت ذکر شده زبان را بار دیگر در داخل دهان نیز انجام داد. همچنین حرکات عمودی فک پایین به صورت باز و بسته کردن دهان نیز ارزیابی میشود. در این ارزیابی نیز زمان انجام هر یک از حرکات فوق ثابت فرض شده و حدود 5 یا7 ثانیه میباشد. تعداد دفعاتی که فرد مورد نظر آزمون توانایی انجام حرکت را در زمان ذکر شده دارا می باشد ثبت میشود.

ج- ارزیابی قدرت عملکرد اندام های تولیدی گفتار:

ارزیابی قدرت عملکرد اندام های تولیدی گفتار زمینه دیگری از ارزیابی ویژگی های اندام های تولیدی گفتار میباشد که آزمونگر میزان قدرت عملکرد لب هب، زبان و فک را مورد بررسی قرار میدهد.

1-ارزیابی قدرت عملکرد لب ها-بر این منظور آزمونگر از فرد مورد آزمون می خواهد که لب هایش را محکم روی هم نگه دارد و آزمونگر با انگشت شست خود، سعی در جدا کردن لب پایین از بالا دارد و یا از کودک می خواهد که لب ها را به ترتیب و به حالتی که واکه های /u/و /i/ بیان میشوند، در آورد و آزمونگر در هر مورد، سعی در خارج ساختن لب ها از وضعیت مربوطه(از طریق حرکت مخالف حرکت لب ها) می نماید و مدت زمانی را که کودک در مقابل حرکت مخالف دست آزمونگر مقاومت کرده و از تغییر وضعیت لب هایش جلوگیری بعمل می آورد، در برگه ارزیابی ثبت خواهد شد.

2-ارزیابی قدرت عملکرد زبان: ارزیابی قدرت عملکرد زبان در دو وضعیت خارج و داخل دهان مورد بررسی قرار می گیرد. آزمونگر از فرد مورد آزمون می خواهد تا زبانش را از دهان خارج کند(بدون اینکه تماس با لب ها داشته باشد) و سپس با obselong سعی در فشار آوردن به زبان در جهت مخالف حرکت زبان (یعنی فشار زبان به سمت داخل) راداردودرمورد دیگرآزمونگرobselomg را به کنا ره ­های زبان تکیه داده و از حرکت زبان به سمت چپ و راست جلوگیری بعمل می آورد به منظور ارزیابی قدرت عملکرد زبان داخل دهان از کودک می خواهند که قسمت قدامی زبانش را به سطح داخلی گونه ها در هر یک از طرفین صورت(چپ و راست) تماس داده و فشار آورد و آزمونگر با انگشت شست خود سعی در فشار آوردن زبان در جهت عکس حرکت آن (یعنی فشار زبان به  سمت داخل) را دارد. در هر یک از حرکات ذکر شده زبان، مدت زمانی را که کودک در مقابل حرکت مقابل دست یا obselongآزمونگر مقاومت کرده و وضعیت مربوطه زبانش را حفظ میکند در برگه ارزیابی ثبت خواهد شد.

3- ارزیابی قدرت علکرد فک: آزمونگر از کودک می خواهد تا دهان خود را باز کرده و در مقابل حرکت دست او که سعی در بستن دهان او دارد، مقاومت ورزد و یا در مقابل حرکت دست درمانگر که سعی در متمایل ساختن فک تحتانی به سمت هر یک از جهات راست و چپ را دارد، مقاومت کند. زمان مقاومت کودک در مقابل هریک از حرکات فوق به طور جداگانه در برگه ارزیابی ثبت میشود.
دکترجعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
راههای تماس:

09146590651                      09143162621                      33371869

http://www.گفتاردرمانی.com

گفتاردرمانی آذربایجان   

     گفتاردرمانی تبریز          


            

                                          

      

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۰:۴۱
jafar masumi

ب3-ارزیابی طبقه بندی مفاهیم- در این قسمت توانایی کودک در انجام جدا کردن و طبقه بندی کردن تصاویر و اشیا هم طبقه که جداگانه در اختیار کودک قرار داده میشود مورد ارزیابی قرار میگیرد.

مواد آزمون- 9 تصویر از 3طبقه مختلف میوه ها، حیوانات و اندام های بدن ... 9 شی ازسه طبقه میوه ها، پوشاک و اشیای محیطی. از هر طبقه سه تصویر یا سه شی.

نحوه اجرا- 9 تصویر که مربوط به سه طبقه مختلف میباشند و از هر طبقه سه تصویر موجود میباشد هم زمان در اختیار کودک قرار داده میشود. آزمونگر از کودک میخواهد تا تصاویر مربوط به هم را جدا گرده و کنار هم قرار دهد. بار دیگر 9شی از سه طبقه مختلف که از هر طبقه سه شی تهیه شده در اختیار کودک قرار میگیرد و از وی درخواست میشود همچون تصاویرآن ها را طبقه بندی کند.

*آزمونگر میتواند با طبقاتی دیگر از اشیا و تصاویر یک بار خود آزمون را انجام دهد.

ب4- نمونه نقاشی- آزمونگر در سه نوبت مختلف، سه برگه را در اختیار کودک قرار میدهد و در هر نوبت از وی میخواهد که یک آدمک بکشد. چنانچه نقاشی های کشیده شده توسط کودک با یکدیگر هماهنگی داشته باشد و در یک سطح باشد یک نمونه از آن با ذکر تاریخ و مشخصات کودک به پرونده وی الحاق میشود. میتواند نمونه نقاشی کودک را بر اساس تست گودیناف ارزیابی کرد.

ب5- تنظیم کارت های سریال- در این قسمت توانایی کودک در درک یک سری فعالیت های متوالی که به همراه هم داستانی کوتاه و یا یکی ازفعالیت های روزانه زندگی را مشخص میسازند مورد ارزیابی قرار میگیرند.

مواد آزمون- دو سری کارت مصور که در هر سری 4-5 کارت در ارتباط با هم میباشند و هر یک جداگانه داستان یا فعالیت های متوالی را مشخص میسازند.

نحوه اجرا- ارزیاب به کودک میگوید(میخواهیم داستانی را برای تو تعریف کنیم) و4 نمونه کارت با مواد آزمون تنظیم کارت های سریال متفاوت است را یکی یکی کنار هم قرار داده و داستان مربوط به آن را برای کودک تعریف میکند. سپس هرسری کارت را جداگانه و نامرتب در اختیار کودک قرار داده و به او میگوید حالا نوبت توست که این کارت ها را طوری کنار هم بچینی که داستانی درست شود.دکترجعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
راههای تماس:

09146590651                      09143162621                      33371869

http://www.گفتاردرمانی.com

گفتاردرمانی آذربایجان   

     گفتاردرمانی تبریز          


            

                                          

            

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۰:۲۷
jafar masumi