سکته مغزی باعث آسیب به بدن و مغز می شود و بهبودی فرآیندی تدریجی است که برای هر فردی متفاوت به نظر می رسد.

متخصصان مراقبت های بهداشتی از مراحلی برای اندازه گیری بهبودی سکته مغزی استفاده می کنند.

فیزیوتراپیست سیگن برانستروم ابزاری را برای ترسیم پیشرفت فرد تا بهبودی ایجاد کردند.

روند بهبودی دارای شش مرحله  با فاکتورهای شناسایی واضح است.

بهبودی سکته مغزی یک فرآیند پیچیده است که می تواند ماه ها یا سال ها طول بکشد.

به طور معمول، مهم ترین پیشرفت ها در اول اتفاق می افتد.

برای آشنایی با دیدگاه افراد پس از سکته مغزی و مشکلات احتمالی، ادامه مطلب را بخوانید.

مراحل بهبودی برانستروم