گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

نویسندگان

پرسشنامه سنین و مراحل   A.S.Q     کودک 12 ماهه

1 سوالات برای هر سن در 5 بخش اصلی طراحی شده اند :(1)بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شنوایی           است )(2)بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاها و بازوها است)(3)بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط به حرکات دستها و انگشتان است)(4)بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاهیم است)و (5) بخش شخصی-اجتماعی (که عمدتا مربوط به رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی کودک است).یک "بخش کلی" هم در پایان 5 بخش اصلی وجود دارد که سوالات آن عمومی هستند.

در مورد پاسخ هر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما باید فعالیت مورد اشاره در آن سوال را با کودک خود امتحان کنید و سپس به سوال پاسخ دهید .

-     پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعالیت مورد نظر را انجام دهد.

-          پاسخ "گاهی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعالیت مورد نظر کرده است

-          پاسخ "هنوز نه" به معنی این است که کودک هنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است.

    پاسخها : بله ، گاهی ، هنوز نه

حیطه برقراری ارتباط            پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

 

 1- اگر از کودک بخواهید تا یک بازی کودکانه (مانند دست دستی کردن ، بای بای کردن، سرسری کردن و دالی کردن) را انجام دهد، آیا حداقل یکی از این بازی ها را بدون اینکه خودتان آن را به وی نشان دهید ، انجام می دهد ؟

 2- آیا کودک می تواند یک دستور ساده مانند "بیا اینجا"،"اونو به من بده" یا "اونو سر جایش بگذار"را انجام دهد؟ (منظور از اونو هر چیزی است که در دست کودک می باشد).

3-آیا کودک علاوه بر "ماما"و "بابا" یک کلمه دیگر را می گوید؟(یک کلمه عبارت است از صداهایی که کودک همواره بطور ثابت برای اطلاق به چیز یا شخصی به کار می برد، به عنوان مثال "دادا"  برای "داداش").

 4- زمانی که می پرسید"توپ، کلاه،کفش وغیره کجاست؟" آیا کودک به آن نگاه می کند؟ دقت داشته باشید که شیء مورد سوال در آنجا وجود داشته باشد. (اگر کودک حتی فقط یک شی را می شناسد پاسخ "بله" را علامت بزنید).

 5- زمانی که کودک چیزی را می خواهد، درخواست خود را با اشاره به آن بیان می کند؟

 6- آیا کودک سرش را به معنی "بله" یا "خیر" تکان می دهد ؟

جمع کل ----

 

حیطه حرکات درشت         پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

 

 

 1-  در حالیکه کودک دستش را به وسیله ای مانند چهار پایه،صندلی نرده تختش یا پشتی گرفته است،آیا می تواند خم شود، چیزی را از زمین بردارد و دوباره بایستد؟

2- در حالی که کودک دست خود را به وسیله ای مانند چهارپایه،نرده تختش،یا پشتی گرفته و ایستاده است،آیا با حفظ تعادل (بدون اینکه بیافتد)خود ش پایین می رود؟

 3-  آیا کودک در حالی که فقط یک دست خود را به وسیله ای مانند چهارپایه،صندلی نرده تختش،یا پشتی گرفته است در امتداد آنها راه می افتد ؟

4- اگر دست های کودک را صرفا برای کمک به حفظ تعادل وی بگیرید، آیا بدون از دست دادن تعادل یا افتادن ،چند قدم برمی دارد؟(اگر کودک پیش از این نیز خودش راه می رفته، پاسخ "بله"  را علامت بزنید)

5- اگر یک دست کودک را بگیرید، آیا می تواند چند قدم به جلو بردارد؟(اگر پیش از این نیز خودش بدون کمک راه می رفته است ، پاسخ "بله" را علامت بزنید ).

6- آیا کودک می تواند وسط اتاق بدون تکیه به چیزی،بلند شده، بایستد و چند قدم به جلو بردارد ؟

جمع کل ----

 

 

 

 

 

 

 

حیطه حرکات ظریف            پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

 

 1- آیا کودک بعد از کمی تلاش ، یک تکه نخ یا ریسمان را با انگشت شست خود برمی دارد؟(به عنوان مثال نخی که به یک اسباب بازی وصل است ).

 2-  آیا کودک چیزی به اندازه نخود یا لوبیا را با نوک انگشت شست و نوک یک انگشت دیگر برمی دارد؟ (ممکن است که دست خود را موقع انجام این کار به سطحی که شیء روی آن است ، تکیه دهد).

 3- آیا کودک اسباب بازی کوچکی را بدون اینکه آن را بیندازد ، روی زمین می گذارد و سپس دستش را از روی آن بر می دارد ؟

4- آیا کودک چیزی به اندازه نخود یا لوبیا با نوک انگشت شست و نوک انگشت دیگر، بدون تکیه دادن دست خود به سطحی که شیء روی آن است ، بر می دارد ؟

 5-آیا کودک توپ کوچکی را که در دست دارد، با حرکت دادن دستش به سمت جلو، پرتاب می کند؟(اگر توپ را فقط پایین می اندازد، پاسخ "خیر"  را علامت بزنید).

6- آیا کودک همراه با شما صفحات کتاب را ورق می زند؟(برای انجام این کار می توانید یک ورق را بلند کنید تا او آن را بگیرد).

جمع کل ----

توجه:اگر سوال شماره 4 را "بله" یا "گاهی" علامت زده اید سوال شماره 2 را نیز "بله" علامت بزنید.

 

حیطه حل مسئله            پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

  1- در حالیکه کودک در هر دستش یک اسباب بازی کوچک دارد،آیا آن دو اسباب بازی را به همدیگر می زند(مانند دست دستی کردن)؟

 2-آیا کودک به چیزی به اندازه نخود یا لوبیا که در داخل بطری شفافی (مانند بطری پلاستیکی یا شیشه شیر) است، دهان می زند یا سعی می کند آن را بیرون بیاورد؟

 3- بعد از اینکه کودک می بیند که شما اسباب بازی کوچکی را زیر تکه کاغذ یا پارچه پنهان کنید ، آیا او آن را پیدا می کند ؟( اسباب بازی باید کاملاپنهان شده باشد).

 4- اگر اسباب بازی کوچکی را داخل یک کاسه یا جعبه بگذارید ، آیا کودک نیز از کار شما تقلید کرده و اسباب بازی را داخل کاسه یا جعبه می اندازد،هر چند که ممکن است اسباب بازی را از دستش رها نکند ؟(اگر پیش از این نیز خودش اسباب بازی را داخل کاسه یا جعبه می انداخته پاسخ "بله" را علامت بزنید).

 5- آیا کودک دو اسباب بازی کوچک را،یکی یکی ، داخل ظرفی مثل کاسه یا جعبه می اندازد ؟(می توانید نحوه انجام این کار را به او نشان دهید).

 6- پس از اینکه با مداد یا خودکار روی کاغذ خط خطی کردید ، آیا کودک از کار شما تقلید کرده و خط خطی می کند ؟( اگر پیش از این نیز خودش خط خطی می کرده ، پاسخ "بله" را علامت بزنید).

جمع کل ----

اگر سوال شماره 5 را "بله" یا "گاهی" علامت زده اید سوال شماره 4 را نیز "بله" علامت بزنید

 

 

 

 

 

 

حیطه شخصی-اجتماعی          پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید که هر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاهده یا تجربه کرده اید .

 1-زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودک می خواهید اسباب بازی اش را به شما بدهد، آیا کودک آن را به سوی شما دراز می کند؟ هر چند ممکن است آن را به شما ندهد(اگر هم اسباب بازی اش را به شما می دهد پاسخ "بله" را علامت بزنید).

 2-زمانی که لباس هایش را تنش می کنید، تا دستش در حلقه آستین قرار می گیرد آیا آن را به داخل آستین می برد ؟

3- زمانی که دست خود را دراز می کنید و از کودک می خواهید تا اسباب بازی اش را به شما بدهد ، آیا آن را در دست شما رها می کند؟

 4- زمانی که لباس کودک را تنش می کنید، آیا برای پوشیدن کفش، جوراب یا شلوارش ، پایش را بلند می کند؟

 5- آیا کودک توپی را که برایش انداخته اید به طرف شما می غلتاند یا پرتاب می کند، طوری که شما بتوانید دوباره آن را برایش بیندازید ؟

 6- آیا کودک در بازی با عروسک یا هر گونه حیوان پارچه ای ،آن را بغل می کند ؟

جمع کل ----

 

 

 

موارد کلی

 بله

خیر

 1-به نظر شما آیا کودکتان خوب می شنود ؟ اگر نه توضیح دهید .

 2- آیا کودک از دو دست خود در یک حد استفاده می کند؟ اگر نه توضیح دهید .

 3- زمانی که به کودکتان کمک می کنید تا در حالت ایستاده قرار گیرد ، آیا در اکثر مواقع روی کف پاهایش می ایستد ؟اگر نه توضیح دهید .

 4- آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکلات شنوایی در دوران کودکی اعضای خانواده هر یک از والدین وجود دارد ؟ اگر بله توضیح دهید .

 5- آیا به نظر شما ، کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد؟ اگر بله توضیح دهید .

 6- آیا در مورد کودک خود نگرانی خاصی دارید ؟اگر بله توضیح دهید .


راههای ارتباطی ما

                                          

 09146590651                             و                    09143162621     

www.goftardarmanitabriz.com

www.goftardarmaniazarbaijan.com

   www.گفتاردرمانی.com
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۶/۰۸/۰۷
jafar masumi

کودک 12 ماهه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی