گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

نویسندگان

۹ مطلب با موضوع «داستانهای اجتماعی» ثبت شده است

دستورالعملهای داستان اجتماعی،

 اساس آن  ویژگیهای یادگیری افراد اوتیسم می باشد این دستورالعملها به چهار مرحله تقسیم می شوند،این دستورالعملها معیارهایی را برای نگارش داستان اجتماعی بدون محدود کردن خلا قیت پایه ریزی می کند و برای برآورده ساختن نیازهای خواننده وجود دارد که این مراحل به ترتیب در زیر آمده است.

 
مرحله 1: ترسیم هدف

هدف عمومی داستان اجتماعی تقسیم اطلاعات اجتماعی و توصیف آن است. ترسیم هدف مستلزم نویسنده ای است که اطلاعات اجتماعی را به متون معنی دار ترجمه کند ، در بسیاری از موارد این امر به معنای توصیف مفاهیم انتزاعی و ارجاعات عینی می باشد.

 
مرحله 2: جمع آوری اطلاعات

 پس از ترسیم هدف، نویسنده اطلاعاتی را در مورد موضوع جمع آوری می کند که شامل زمان و مکان و قوع، شخص درگیر، چگونگی قرار گرفتن و علت آن می شود. به علاوه اطلاعات براساس سبک یاد گیری، توانایی خواندن، دامنه توجه و علائق شخص اوتیسم جمع آوری می شود. این اطلاعات از طریق مصاحبه با ا فراد در ارتباط با فرد اوتیسم یعنی والدین، متخصصین و در صورت امکان خود شخص ،جمع آوری می شود.
مشاهده شخص اوتیسم و موقعیتی که در آن قرار دارد، نیز اطلاعات مهمی در اختیار نویسنده می گذارد.

 
مرحله 3: تغییر متن بر اساس نیاز

 نویسنده متن را بر اساس روش یاد گیری، نیازها، علائق وتوانایی ها ی شخص اوتیسم تغییر می دهد. این امر باعث ایجاد داستانی با ویژگی های زیر می شود:

1.      دارای مقدمه، بدنه و نتیجه باشد.

2.      بتواند به سئوالاتی نظیر چه کسی، کجا،چه و قت، چه، چگونه و چرا پاسخ دهد.

3.      از دیدگاه اول شخص نوشته شود یعنی گویا شخص اوتیسم خود به شرح حادثه یا مفهوم می پردازد.

4.      با زبان مثبت نگا شته شود و اگر ارجاعی به رفتار منفی صورت می گیردبا احتیاط و از دیدگاه سوم شخص با شد. نکته : گاهی افراد ممکن است نا خوا سته چیزی بگویندکه احساسات شخص دیگر را جریحه دار سازد و این اشتباه است.

5.      این گونه نوشته ها معمولاً از چهار جمله پایه تشکیل شده است که بر طبق نسبتها ی گفته شده قرار می گیرند ولی ا فزایش آن تا شش جمله نیز مشروط بر رعایت کامل نسبتها مجاز است.

6.     استفاده از الفاظی نظیر معمولاً و گاهی نیز در چنین نوشته هایی مجاز است.

7.     در این گونه متن ها می توان از کلمات جایگزین استفاده کرد

8.     در نگارش داستان اجتماعی از متون عینی و قابل فهم بهره می گیرند.

9.     ا ستفاده از تصاویر برای قابل فهم شدن متن مجاز است و این تصاویر معمولاً در دا ستان هایی که برای کودکان نگاشته می شود مفید است و در صورت استفاده از تصاویر، این تصاویر باید منعکس کننده سن و ویژگیهای یادگیری شخصی فرد اوتیسم باشد.

سبک و قا لبی دارد که انگیزش ایجاد می کند و یاعلائق شخص اوتیسم را منعکس می سازد.


راههای ارتباطی ما

                                          

 09146590651                             و                    09143162621     

www.goftardarmanitabriz.com

www.goftardarmaniazarbaijan.com

   www.گفتاردرمانی.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۱۰:۵۶
jafar masumi

جملات در داستانهای اجتماعی:

جملات مثبت: معنی جملات دیگر را آسان می کند و اغلب به بیان ارزشهای مشترک در یک فرهنگ خاص می پردازد. نقش جملات مثبت تأکید بر نقاط مهم، بیان قانون و مقررات یا اطمینان دهی به شخص اوتیسم است. جملات مثبت معمولاً بلافاصله بعد از جملات توصیفی،انعکاسی یا رهنمودی می آیند.

نمونه ای ازاین جملات:

اغلب مردم قبل از شام دسر می خورند. این کار خوبی است. (تأکید بر نکته مهم)

جملات ناتمام، شخص اوتیسم را وادار به حدس زدن در مورد مرحله بعدی در موقعیت، پا سخ ا فراد دیگر یا پا سخ خودش می کند.

در یک داستان اجتماعی می توان جملات توصیفی، انعکاسی، رهنمودی یا مثبت را به صورت عبارات ناتمام به صورتی که بخشی از آنها جای خالی باشد نوشت.در این فرایند مؤلف، فرد اوتیسم را ترغیب به تکمیل عبارت ناتمام می کند. به عنوان مثال به دنبال یک سری جمله که چرا بچه ها باید گاهی در مدرسه به صف بایستند یا راه بروند، جمله انعکاسی ناتمام به این صورت نتیجه گیری خواهد کرد که: اگر ساکت و به صف بایستم یا راه بروم معلم من احتمالا. . . .  با تکمیل جمله و پر کردن جای خالی، شخص اوتیسم مجبور به باز خوانی اطلاعات حساس خواهد شد که می تواند مرحله مهمی در فهم و به کار گیری اطلاعات در به صف ایستادن و راه رفتن در مدرسه باشد.

نسبت پایه داستان اجتماعی رابطه بین انواع مختلف جملات داستان اجتماعی را تعریف می کند. یک داستان اجتماعی دارای نسبت دو به پنج توصیفی،انعکاسی یا مثبت برای هر جمله رهنمودی است. در برخی موارد جملات دستوری ضرورت نخواهد داشت. نسبت و قتی به کار می رود که داستان به صورت کلی در نظر گرفته شود.


دو نمونه دیگر از جملات نیز ممکن است در داستان اجتماعی به کار روند: جملات کنترل و جملات همکاری.

اگر چه موارد استفاده آنها مثل جملات قبل نیست و لی حاکی از ایده های مهمی هستند. به خصوص اینکه آنهانقش شخص اوتیسم را در تعیین پا سخ های خود و تلاش های دیگران را در مو فقیت شخص اوتیسم بیان می کند.

جملات کنترل عباراتی است که توسط فرد اوتیسم برای تعیین استراتژی های شخص برای باز خوانی اطلاعات نوشته می شود. جمله کنترل معمولاً منعکس کننده علائق شخص یا سبک نگارش موردعلاقه او است. در ابتدا شخص اوتیسم داستان اجتماعی را بررسی کرده و چندجمله کنترل به آن می افزاید. مثلاً بنیامین که یک پسر نه ساله و کارشناس حشرات است هر وقت کسی می گوید:« نظرم عوض شد» ناراحت می شود. او پس از خواندن داستان اجتماعی در مورد منظور ا فراد از این جمله، آن را به این شکل می نویسد: و قتی کسی می گوید نظرم عوض شد یعنی به ایده بهتری فکر می کنم مثل کرم پروانه ای که به پروانه تبدیل می شود

راههای ارتباطی ما

                                          

 09146590651                             و                    09143162621     

www.goftardarmanitabriz.com

www.goftardarmaniazarbaijan.com

   www.گفتاردرمانی.com۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۱۰:۵۳
jafar masumi

جملات پایه داستان اجتماعی

4 نوع جمله پایه در داستان اجتماعی وجود دارد: توصیفی، انعکاسی، مثبت ورهنمودی وهر یک نقش خاصی دارند. هر نوع از این جملات بر اساس تکرار خاصی در داستان اجتماعی به کار می رود که به آن نسبت داستان اجتماعی می گویند.
 
جملات توصیفی:جملاتی وا قعی و عاری از نظر و فرضیه هستند و مهمترین عوامل در موقعیت با مهمترین جنبه های موضوع هستند این گونه جملات تنها نوع جمله مورد نیاز در شرح اجتماعی و پر تکرارترین آنها به شمار می آیند، آنها اغلب حاوی پاسخ سئوالات مهمی هستندکه به پیشبرد شرح کمک می کنند. هد فمند بودن این جملات د قت در داستان اجتماعی را به همراه دارد.

 
نمونه هایی از این جملات عبارتند از:

1-    اسم من. . . . . . . .  ا ست. (اغلب اولین جمله در داستان اجتماعی)
2-   
گاهی مادر بزرگم برای من کتاب می خواند.

جملات انعکاسی: جملاتی هستند که حالت درونی شخص همچون افکار، احسا سات،عقاید، نظرات، انگیزه با شرایط جسمانی را بیان می کند. برای پرداختن به وضعیت درونی فرد اوتیسم به ندرت از جملات انعکاسی استفاده می کنند. اکثراً از آنها برای توصیف وضعیت درونی سایر افراد استفاده می شود. به عنوان مثال: خواهرم معمولا دوست دارد پیانو بزند. ( احسا سات)

 
جملات رهنمودی: بیانگر یک پا سخ پیشنهادی یا انتخاب پا سخ هایی به یک موقعیت یا مفهوم بوده وبه آرامی رفتار فرد اوتیسم را هدایت می کند. مؤلفان می بایست با دقت از این جملات استفاده کنند و توجه خاصی به احتمال تعبیر لفظی از آنها داشته با شند. به عنوان مثال شروع یک جمله رهنمودی با «من می خواهم» یا «من می توانم» ممکن است باعث گمراه شدن فرد اوتیسم که معتقد است پا سخ باید د قیقاً و کاملاً همانند متن و عاری از هر نوع خطا با شد، شود.

در عوض جملات رهنمودی اغلب با «سعی خواهم کرد تا. . . » ،« روی. . .  کار خواهم کرد» یا « چیزی که سعی می کنم بگویم این است که. . .  » شروع می شوند ، همچنین جملات رهنمودی به صورت یک سری انتخاب پا سخ نیز بیان می شوند.

راههای ارتباطی ما

                                          

 09146590651                             و                    09143162621     

www.goftardarmanitabriz.com

www.goftardarmaniazarbaijan.com

   www.گفتاردرمانی.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۱۰:۴۷
jafar masumi

داستان اجتماعی چیست؟

بسیاری از افراد اوتیستیک که دارای نقایصی در درک و شناخت اجتماعی هستند ، توانایی اندیشیدن در مورد راههای لازم برای ارتباط مطلوب و متقابل اجتماعی را ندارند. تئوری ذهن در این زمینه اظهار می دارد که افراد اوتیستیک قادر به درک و استنباط نقطه نظرات، تصورات و تقاضاهای دیگران نمی باشند و به همین دلیل از نظر افراد عادی انسانهایی خود محور و خود خواه به نظر می رسند. لازم است استراتژیهایی ارائه گردد تا به افراد اوتیستیک کمک نماید تا موقعیتهای اجتماعی را پیش بینی ودرک نمایند. داستانهای اجتماعی یکی از این تکنیکها است که در زمینه درک عوامل اجتماعی به کودک اوتیستیک کمک می نماید.

داستانهای اجتماعی همان ارائه رفتارهای مطلوب اجتماعی در قالب داستان به کودک می باشد. که ابتدا به وسیله کارول گری طرح وتوسعه پیدا کرد. این روش در برگیرنده پاسخ به سئوالاتی است که افراد اوتیستیک ممکن است در روابط مناسب ومطلوب با دیگران به آن نیاز داشته باشند. برای مثال پاسخ به سئوالات چه کسی ؟ چه چیز؟ چه وقت؟ کجا؟ و چرا؟ در موقعیتهای اجتماعی.

موضوعات یک داستان اجتماعی

داستان اجتماعی موضوعات بسیاری را در بر می گیرد و معمولاً در پاسخ به یک موقعیت دشوار و درجهت ارائه اطلاعات اجتماعی مورد نیاز فرد مبتلا به اوتیسم نوشته می شود. تشخیص چنین شرایطی برای والدین یا ا فراد متخصص معمولا زمان زیادی نمی گیرد.به عنوان مثا ل والدین به راحتی متوجه می شوند که کودک آنها ممکن است در سوار شدن به ما شین، بازی با کودکان دیگریا ابراز احسا سات خود دچار مشکل باشد. گاهی شخص مبتلا به اوتیسم سئوالی می پرسد یا نظری می دهدکه نشان می دهد وی در حال سوء تعبیر از شرایط خاصی است که در این صورت به داستان اجتماعی نیاز خواهد بود. در محیط های آموزشی موضوعات به نسبت تعداد دانش آموزانی که داستان برای آنها نوشته می شود متغیر است. این داستان می تواند به مهارتهایی که بخشی از برنامه درسی، اجتماعی و مهارتهای خودیاری، که در برنامه آموزشی مهارتهای اجتماعی،تدریس می شود یا به هدفی قابل درک تبدیل شود ، بپردازد.

هدف مهم دیگر داستان های اجتماعی که اغلب هم نادیده گرفته می شود اعلام پیشرفت است. در واقع اولین داستان اجتماعی باید توصیف مهارت یا موقعیتی باشد که موفقیت آمیز و عاری از مشکل باشد. این امر تشخیص آن را برای کودک از ابتدا تا انتها قبل از پرداختن به موضوعات چالش برانگیز آسانتر می سازد.

به علاوه اینکه تعریف و تمجید کتبی به مراتب برای کودکان مبتلا به اوتیسم معنی دار تر خواهد بود تا شکل کلامی. آن به این دلیل حدا قل نیمی از داستان های اجتماعی که برای کودکان اوتیسم نوشته می شود می بایست توجه را به پیشرفت های مثبت جلب نماید. این باعث می شود سابقه دائمی از عملکرد خوب کودک یعنی اطلاعاتی که در ایجا د عزت نفس مثبت مهم است ایجاد کند.  داستان اجتماعی دارای ویژگیهایی است که آن را از یک تحلیل کار سنتی، نمایشنامه اجتماعی یا استراتژی بصری دیگر متمایز می سازد.

09143162621                       09146590651
دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
www.گفتاردرمانی.com
 www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۱۰:۴۴
jafar masumi