گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

کسی که در پیشگیری، ارزیابی، تشخیص، و درمان اختلالات گفتار، زبان، ارتباط اجتماعی،مهارتهای ارتباطی شناختی و بلع در کودکان و بزرگسالان فعالیت می نماید
متخصص گفتاردرمانی دکتر جعفر معصومی
دکترای گفتار درمانی از دانشگاه تهران
09143162621
09146590651
www.گفتاردرمانی.com
www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com
تلگرام: https://telegram.me/jafarmasum i
اینیستاگرام: goftardarmani_tabriz
توییتر: @masumislp
www.tabrizslp.blog.ir

بایگانی
نویسندگان
پیوندهای روزانه

موضوعات مرتبط با اتیسم / اوتیسم:
تعریف اتیسم / اوتیسم:

علل احتمالی اتیسم / اوتیسم

ژنیک و اتیسم / اوتیسم

توصیه هایی برای اتیسم با عملکرد بالا آسپرگر

روش یکپارچگی حسی در اتیسم اوتیسم

تئوری مغز مذکر اتیسم / اوتیسم

روش ارتباطی جایگزین و افزوده در درمان اتیسم AAC

توصیه هایی برای ارتباط موثر با مبتلایان به اتیسم اوتیسم

ابزارهای غربالگری اتیسم اوتیسم

نظریه کارکرد اجرایی اتیسم / اوتیسم

نظریه درک متقابل سازماندهی مجدد

نظریه آمیگدالی اتیسم

تئوری رژیم غذایی اتیسم

تئوری آینه شکسته اتیسم

راهکارهایی برای بهبود پردازش حسی در مبتلایان به اتیسم:

حس بینایی


                 حس بینایی هایپرسنس (بیش حسی بینایی)
 
                دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس بینایی هایپرسنس


                 حس بینایی هایپوسنس (کم حسی بینایی)

                  دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس بینایی هایپوسنس


حس شنیداری

                  حس شنیداری هایپوسنس (کم حسی شنیداری)

                                      دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس شنیداری هایپوسنس

                 حس شنیداری هایپر سنس (بیش حسی شنیداری) 1
                 

                                      دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس شنیداری هایپرسنس

                حس شنیداری هایپر سنس (بیش حسی شنیداری) 2
               
                                       دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس شنیداری هایپرسنس


حس لمس
                حس لمس هایپو سنس (کم حس حس لمس) 1

                                      دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس لمس هایپوسنس

               حس لمس هایپو سنس (کم حس حس لمس) 2

                                      دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس لمس هایپوسنس 2

               حس لمس هایپر سنس (بیش حسی حس لمس)
                                     دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس لمس هایپرسنس
            

حس بویایی

               حس بویایی هایپو سنس (حس بویایی کم حس)
                
                                   دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس بویایی هایپوسنس

               حس بویایی هایپر سنس (حس بویایی بیش حس)
                                
                                دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس بویایی هایپرسنس


حس چشایی

             حس چشایی هایپو سنس (حس بویایی کم حس )

                                دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس چشایی هایپوسنس

             حس چشایی هایپرسنس (حس چشایی بیش حس)
               
                               دریافت توضیحات: راهکارهایی برای تعدیل حس چشایی هایپرسنس