گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

درمان تاخیر رشدی، اختلالات تلفظی، اتیسم/ اوتیسم، لکنت، کم توانی ذهنی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال جویدن و بلع، کم شنوایی، آفازی،فلج مغزی، شکاف لب و کام

گفتاردرمانی تبریز

ارایه خدمات ذیل در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز :

1- ارزیابی درمان و توانبخشی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (اختلالات توجه و تمرکز)
2- ارزیابی درمان و توانبخشی اتیسم (اوتیسم)
3- ارزیابی درمان و توانبخشی کم شنوایی و ناشنوایی
4- ارزیابی درمان و توانبخشی در پردازش حسی و پردازش حس شنیداری
5- ارزیابی درمان و توانبخشی تاخیر در رشد گفتار و زبان
6- ارزیابی درمان و توانبخشی کم توانی ذهنی و ناتوانی ذهنی
7- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات یادگیری
8- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات و مشکلات خواندن و نوشتن
9_-ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات تولید صداها و تلفظ
10- ارزیابی درمان و توانبخشی فلج مغزی و سی پی
11- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات ناشی از آسیبهای مغزی و سکته
12- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباط اجتماعی (اتیسم، آسپرگر و .......)
13- ارزیابی درمان و توانبخشی شکاف لب وکام
14- ارزیابی درمان و توانبخشی ناروانی گفتار (لکنت، کلاترینگ و ....)
15- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات جویدن و بلع
16- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات تغذیه ای
17- ارزیابی درمان و توانبخشی مشکلات حنجره ای وصدا
18- ارزیابی درمان و توانبخشی اختلالات ارتباطی، گفتار و زبان سالمندی

نویسندگان
پیوندهای روزانه

۲۰ مطلب با موضوع «مهارتهای نوشتار و ترسیم» ثبت شده است

فعالیت هایی جهت ارتقا آمادگی دست نویسی

کاردرمانگر می تواند با ترکیب کردن بازی ها وفعالیتها در کلاس یا خانه، مهارت های آمادگی دست نویسی کودک را بهبو د بخشد. فعالیتها بایددر جهت بهبود کنترل حرکتهای ظریف وحرکتهای مجزای انگشتان، ارتقا مهارت های پیش نوشتاری، ارتقاء تمیز چپ و راست و افزایش آگاهی نسبت به زبان نوشتاری باشند (بارکرز 1972؛1992 ، و همکاران، 1992 ؛ لامه، 1979 ؛ مایرز 73رایتو آلن، 1975 ، نقل از آماندسون، 2001)

در زیر مثالهایی برای بهبود حرکت های ظریف کودکان و حرکتهای مجزای انگشتان آورده شده

است

چرخاندن تو پهای ربع اینچی یا یک هشتم اینچی از جنس خمیر یا گل بین نوک انگشت شست و اشاره و میانی

برداشتن اشیاء ریزمثل کشمش با موچین

انگشت شست را به ترتیب مقابل هر یک ازانگشتان گرفته و زیپ را بالا بکشد

باز کردن درب یک خمیر دندان کوچک باانگشت شست و اشاره و میانی در حالی که خودخمیر دندان را با انگشت حلقه و کوچک نگاه داشته است

حرکت دادن یک کلید از کف دست به سمت نوک انگشتان دست

به منظور بهبود مهارتهای پیش نوشتاری درکودکان می توان فعالیت های زیر را انجام داد

کشیدن خطوط و رونویسی کردن اختلال بااستفاده از خمیر ریش، نوشتن روی سینی شن، نقاشی

با انگشت

کشیدن خطوط و اختلال به منظور کامل کردن یک داستان تصویری روی تخته سیاه

کشیدن تصویر آدم، خانه، درخت، ماشین وحیوان با استفاده از نشانه ها (راهنمایی های) بینایی و

کلامی که درمانگر می دهد

تکمیل تصویرهای نقطه چی ن و مازها

 

روش آموزشی بیری

بیری روش آموزشی طراحی کرده است که بر پایه یکپارچگی حسی است و در پنج سطح تنظیم شده است

سطح اول: هماهنگی دیداری -حرکتی

سطح دوم :ادراک دیداری

سطح سوم: ترسیم بر روی خطوط مدل

– سطح چهارم :تمرین های حرکتی

سطح پنجم: تمرین هایی برای تواناییهای جنبشی - حرکتی

 09143162621                       09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
www.گفتاردرمانی.com
 www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۱۵
jafar masumi

عوامل ارگونومیک

وضعیت نشستن، ثبات  و تحرک  اندام های فوقانی و نحوه گرفتن قلم، عوامل ارگونومیکی هستند که باید در هنگام اجرای عملی دست نویسی مورد مشاهده و تجزیه و تحلیل قرار گیرندارتباط بین نوشتن و نحوه گرفتن قلم در متون آموزشی و متون کارد رمانی چندان مشخص نیست به طور سنتی بیشتر کاردرمانان و آموزگاران برگرفتن سه نقطه پویا  تأکید می کنند (روزنبلوم وهورتورن، 1971 ؛ تسنگو سرماک، 1993 ). در این نوع گرفتن، ابزار نوشتاری روی سطح زند اعلایی بند انتهایی انگشت میانی قرار گرفته و نوک انگشتان  شستو اشاره آن را کنترل میکنند(روزنبلوم و هورتورن، 19719مطالعه های اخیر نشان داده است که نحوه گرفتن قلم در کودکان و بزرگسالان بسیار متفاوت است واین که نحوه غیر عادی گرفتن قلم، لزوماً باعث پیدایش مشکل های دست نوی سی نمیشود (برگمن،؛ 1991 ؛ ا شنکو هندرسون، 1990 ، 1990 ؛ اشنک 70زیویانی و الکینز، 1984گرفتن سه نقطه طرفی را میتوان جایگزینی برای نحوه گرفتن سه نقطه پویا در نظر گرفت زیویانی( 1987 ) گزارش کرد که گوناگونیهایمتنوعی را می توان انتظار داشت و در کودکانی که دست نویسی ضعیفی دارند نسبت به کودکانی که دست نویسی خوانا دارند احتمالاً انواع گرفت غیرصحیح را بیشتر می توان مشاهده کرد کاغذ باید به صورت شیب دار بر روی میز قرارگیرد یعنی با ساعد دستی که در حال نوشتن است به صورت موازی باشد (لوین، 1991 ). این زاویه کاغذبه دانش آموزان امکان می دهد که دست نویس خودرا بهتر ببینند و از کثیف شدن کار جلوگیری می کنددانش آموزان راست دست، سرکاغذ را 25 تا 30درجه به سمت چپ می چرخانند در حالی که کاغذدر سمت راست خط میانی  بدن قرار گرفته است در مورد دانش آموزان چپ دستی که نحوه گرفتن مداد در آنها سه نقطه اس ت، شیب کاغذ باید 30 تا35درجه باشد و کاغذ در سمت چپ خط میانی بدن قرار می گیرد (آلستون و تایلور، 1987)


 09143162621                       09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
www.گفتاردرمانی.com
 www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۵۵
jafar masumi


ارزیابی اجرای عملی دست نویسی

 حوزه دست نویسی

اجزای خوانایی

سرعت نوشتن

عوامل ارگونومیک

حوز ه های دست نویسی

بررسی این که دانش آموز در کدام یک ازحوز ه های دست نویسی مشکل دارد به درمانگرکمک می کند تا در برنامههای مداخل ه ای خود بر آن حوزه تأکید خا ص داشته باشد حوز ه هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند شامل موارد زیر است

نوشتن الفبا و اعداد از حافظه

دانش آموز برای نوشتن همه حروف باید بتوانداینگرا مهای حرکتی به یاد بیاورد، هر یک از

اعداد و حروف را به تنهایی بنویسد، حروف واعداد را مرحلهبندی کند، حروف را به شکلی ثابت بنویسد

رونویسی کردن :

 رونویسی کردن از فاصله نزدیک  شامل نوشتن حروف یا کلمه ها از روی یک مدل از فاصله کم می شود. این مدل غالباً یا درهمان صفحه است و یا روی سطح افقی که کودکدر حال نوشتن روی آن است، قرار دارد (مثلاًرونویسی کردن معنی یک کلمه از روی فرهنگ لغات)

رونویسی کردن از فاصله دور  شامل رونویسی کردن حروف یا لغتها از روی یک مدل عمودی است که در فاصله دور قرار دارد (مثلاً نوشتن لغتهااز روی تخته سیاه)

املا

 سطح بالاتری از دستنویسی است که نیاز به یکپارچگی شنوایی و حرکتی دارد . نوشتن لغتها ، نام ها، آدرسها و شماره تلفن ها که به صورت شفاهی از کودک خواسته می شود، تکلیفی است که هم در خانه و هم در مدرسه مورد نیازکودک است

انشا 

فرایند انشاء نویسی (در اینجامنظور تولید یک جمله یا بند است)، نیاز به عملکردهای شناختی برنامه ریزی، تولید جمله وباز بینی دارد بنابراین در انجام ای ن نوع تکلیف نوشتاری نیازبه یکپارچگی پیچیده مهارت های زبانی،شناختی، سازماندهی و حسی حرکتی میباشد

 09143162621                       09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
www.گفتاردرمانی.com
 www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۶ ، ۱۰:۰۳
jafar masumi

عوامل مؤثر بر دست نویسی

عوامل بسیاری در دست نویسی مؤثر هستند و وجود اختلال در آنها می تواند موج ب بروز مشکل در دست نویسی شده، خوانایی و یا سرعت دس تنویسی را زیر سؤال ببرد . این عوامل که بسیار متعدد هستند در چند دسته کلی زیر قابل تقسیم بندی می باشند عوامل حسی - حرکتی، عوامل شناختی و عوامل روانی - اجتماعی که هر یک از این عوامل به نوبه خود می توانند بر دست نویسی اثر گذاشته، خوانایی و یا سرعت آن را تحت تأثیر قرار دهند. از آن جایی که در این نوشته نظر به بررسی عوامل حسی حرکتی است از عوامل شناختی و عوامل روانی اجتماعی صرف نظر شده و فقط عوامل مربوط به عملکرد حسی- حرکتی را ذکر می نماییم آماندسون عوامل حسی - حرکتی را به سه دسته عوامل حسی، عوامل عصبی - عضلانی و عوامل حرکتی تقسیم می نماید

عوامل حسی

حس لامسه  و حس عمقی  ، حس بینایی، حس حرکت  ،

عوامل شناختی

 ثبات شکل  ، موقعیت در فضا  ، بندش بینایی

عوامل عصبی عضلانی

تون عضلانی، قدرت، کنترل وضعیتی 

عوامل حرکتی

 یکپارچگی دو طرفه، جانبی شدن، هماهنگی حرکتهای ظریف، یکپارچگی بینایی - حرکتی

 09143162621                       09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
www.گفتاردرمانی.com
 www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۶ ، ۱۰:۱۸
jafar masumi

  تقسیم بندی حرکتها

حرکتهای درشت که شامل حرکت های مربوط به عضله های بزرگ و یا کل بدن می شود این عضله ها در فعالیت هایی مثل ورزش و طیف وسیعی از کارهای منزل فعال می شوند

حرکتهای ظریف  که شامل حرکت های مربوط به عضله های دست و انگشتان می شود برونداد حرکتی ظریف، اغلب نیاز به پردازش بینایی اطلاعات دارد تا هدایت گر انگشتان در طول حرکت

باشند. فعالیتهایی مانند نقاشی، گره زدن بند کفش، مجسمه سازی، ساختن چیزی از روی یک مدل و

تعمیر موتور جزء حرکتهای ظریف هستند حرکتهای نوشتاری  که شامل فعالیت های مربوط به نوشتن می شود. انگشتان در برونداد حرکتی نوشتاری دخالت فعال دارند . مهارتهای حرکتی که

برای نوشتن مورد نیاز هستند متفاوت از مهارت هایی هستند که مثلاً برای قیچی کردن مورد نیاز است ممکن است کودکی در وصل کردن قطعه های اسباب بازی به یکدیگر مهارت داشته باشد اما

دستنویس او خوانا نباشد حرکات کلامی  که شامل حرکات مربوط به گفتار می شود. این دسته از حرکتها بر خلاف حرکتهای سه مقوله قبلی قابل مشاهده نیستند و از طریق شنیدن قابل درک می باشند بعضی از دانش آموزان ممکن است در یکی از حوزه های حرکتی یا در دو حوزه و یا بیشتر مشکل داشته باشند

نشانه های اختلال در دستنویسی

نشانه هایی که در موارد وجود اختلال در دستنویسی قابل مشاهده هستند شامل موارد زیر می باشند:

  ناخوانا بودن علیرغم داشتن زمان مناسب و نیز توجه کافی 

اندازه حروف در نوشته یکسان نیست

شیب نوشته یکسان نیست

ناکامل بودن لغتها یا حروف، کلمه ها یا حروف جا افتاده.

بی ثباتی در رعایت محدود ههای کاغذ و خطوط

بی ثباتی در فاصله بین حروف و کلمات

گرفتن غیرعادی قلم به خصوص گرفتن نوک انتهایی قلم ، نگه داشتن شست روی دو انگشت دیگر و نوشتن از مچ دست (یعنی مچ دست در هنگام نوشتن ثابت نباشد و حرکت کند)

وضعیت غیرعادی مچ دست، بدن یا کاغذ حرف زدن با خود هنگام نوشتن (با دقت نگاه کردن به دستی که در حال نوشتن است)

پایین بودن سرعت نوشتن و یا تلاش بسیار زیاد برای نوشتن

آثار و نتایج اختلال دست نویسی

اختلال در نوشتن تأثیرهای بسیار بدی بر پیشرفت آموزشی دانش آموز در مدرسه و متعاقب آن در

بزرگسالی و شغل او خواهد داشت . دانش آموزانی که دچار اختلال های دست نویسی هستند معمولاًزمانی را که مجبور به تمرکز بر جنبه های مکانیکی عمل نوشتن هستند قادر به تمرکز بر محتوای اطلاعات نبوده و این اختلال سبب افت تحصیلی و کاهش سرعت یادگیری آنان می شود مهارت در دست نویسی باعث بهبود نوشتن م یشود و به دان شآموز امکان میدهد تا در هنگام انجام تکلیف های کتبی، دانسته هایش را به صورتی خوانا و در وقت تعیین شده تحویل دهد وقتی کودکی در دست نویسی مشکل داشته باشد به تبع آن در تکلیف های کتبی هم مشکل خواهد داشت. دانش آموزانی که نارسایی عصب شناختی دارند و یا آنهایی که مشکلهای یادگیری  دارند و یا آنها که نارسایی در توجه  و یا معلولیت های رشدی  دارند وقت بسیار زیادی صرف می کنند تابتوانند خوانا بنویسند

 09143162621                       09146590651

دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران
www.گفتاردرمانی.com
 www.goftardarmaniazarbaijan.com
www.goftardarmanitabriz.com

https://telegram.me/jafarmasumi

https://www.instagram.com/goftardarmani_tabriz/

  https://twitter.com/masumislp

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۶ ، ۰۹:۵۱
jafar masumi